Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 3,8 proc. W strefie euro – 8,4 proc.

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 3,8 proc. W strefie euro – 8,4 proc.

biznes praca fot. Lsantilli /fotolia.pl 
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8 proc. w maju, tyle samo, co w poprzednim miesiącu – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2017 r. wynosiła 5,2 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 644 tys. w maja wobec 657 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 7 proc. Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,4 proc. w maju 2018 r. wobec 8,4 proc. miesiąc wcześniej – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,2 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja 6,1 proc.

Czytaj też:
150 tysięcy miejsc pracy czeka na chętnych. Brakuje rąk do pracy

Źródło: ISBnews