Geis preferuje długoterminową i wzajemnie korzystną współpracę zgodną ze strategią WIN-WIN
Materiał partnera

Geis preferuje długoterminową i wzajemnie korzystną współpracę zgodną ze strategią WIN-WIN

Geis
Geis / Źródło: Materiały prasowe
Bardzo często słyszymy o partnerstwie w biznesie, a właśnie taka postawa jest bazą w biznesowej strategii WIN – WIN.

Patrząc przez pryzmat prostej definicji o rozstrzygnięciu WIN-WIN, jest to relacja biznesowa w której wszystkie strony są usatysfakcjonowane zbudowanym rozwiązaniem, a osiągnięte rezultaty pracują na rzecz każdego uczestnika. Właśnie takie rozwiązania są podstawą sukcesu Grupy Geis na polskim rynku.

Oczekiwania Klientów na rynku TSL opisuje pan Mariusz Kazimierczak, Dyrektor Sprzedaży Geis PL: „Bazując na własnych obserwacjach zapewniam, że Klient oczekuje przede wszystkim skuteczności i niezawodności w obsłudze logistycznej. Wynika to wprost z oczekiwań dostawców/odbiorców naszego Klienta”.

Nie należy również zapomnieć o celach wewnętrznych naszego Klienta, zaczynając od płynności procesu, chęci do ograniczania własnych zasobów w proces, poprzez dążenie do budowania przewagi konkurencyjnej, a kończąc na elemencie kosztowym.

„Po drugiej stronie mamy nas – operatorów logistycznych, w mojej ocenie oczekujmy przede wszystkim partnerstwa opartego na współpracy z lojalnym, powtarzalnym i regularnym Klientem, najlepiej multi-produktowym. Wielopoziomowa relacja z Klientem wynosi współpracę na wyższy poziom. Zarówno Klient jak również operator logistyczny, nie może zapomnieć o aspekcie komercyjnym, poszukujemy przecież rentownej współpracy” – dodaje Kazimierczak.

Tłem dla relacji operator logistyczny – Klient, zawsze będzie rynek, którego sytuacja w ostatnich latach jest mocno „wymagająca”. Są to np. wyzwania kadrowe z jakimi mierzy się cały rynek w Polsce. Zaobserwować można również deficyt na każdym poziomie kompetencyjnym, począwszy od szeregowych pracowników fizycznych, poprzez umysłowych, kończąc na wyspecjalizowanych grupach zawodowych – np. kierowców zawodowych. „Wspomniane braki to również wyzwanie naszych Klientów, przez co wspólne zrozumienie wyzwań jest lepsze. Najbardziej to widać kiedy Klienci przykładają coraz to wyższą rangę do elementu niezawodności i dostępności operatora logistycznego”- komentuje Dyrektor Sprzedaży.

Doświadczenia Grupy Geis mówią jednoznacznie o projektowym podejściu w biznesie logistycznym jako o elemencie sprzyjającym modelowej współpracy.Mariusz Kazimierczak: „Wyobraźmy sobie sytuacje, w której Klient szuka rozwiązania. Często nie jest to nic przełomowego, nie jest to rozwiązanie wymuszające przebudowanie procesu. Czasami chodzi po prostu o elastyczność”. Rolą operatora logistycznego w tego typu sytuacjach jest gruntowna weryfikacja, zmapowanie procesu. Pełna analiza zysków, strat, szans oraz zagrożeń jakie daje modyfikacja. „Bycie otwartym na zmianę to klucz w doskonaleniu procesów. Z kolei praca z modyfikacjami powinna bazować na efekcie skali, warto taki efekt uzyskać”- dodaje.

Rozwiązania szyte na miarę tylko jednego Klienta są spektakularne ale nie zawsze korzystne dla całości procesu.
Synergia i budowanie przewagi konkurencyjnej dla całego serwisu to kierunek w którym obecni operatorzy podążają zdecydowanym krokiem, szczególnie widać to w obszarze obsługi sektora e-commerce.

Opisując działania po stronie operatora wspierają dzisiejsze potrzeby Klientów, przede wszystkim będzie to realna kompleksowość – Klient szuka optymalizacji i rozwiązań z „jednej ręki”. Kolejnym elementem jest indywidualizm w wymiarze obsługi Klienta, wsłuchanie się w potrzeby, profilowanie oferty przez pryzmat potrzeb Klienta ale również bacząc na kontekst sektora rynku, lokalizacji. Indywidualna opieka posprzedażowa to najwyższy priorytet. Kolejny element to z całą pewnością stabilność, którą można rozpoznać poprzez dostępność taborową, serwisową. Cena jest na kolejnym planie. Ostatnim punktem na tej liście jest „IT” – dzisiejsza logistyka w dużej mierze to innowacyjność w tym zakresie. Śledzenie przesyłek on-line, digitalizacja dokumentów, interaktywne komunikaty to już standard. Operatorzy prześcigają się w nowinkach technologicznych oferujących przewagi konkurencyjne na tych polach.

O tym, jaka jest rola działu sprzedaży w TSL Mariusz Kazimierczak odpowiada bez wahania: „Olbrzymia! Każdy Klient zasługuje na uwagę operatora logistycznego. Poziom i rodzaj zaangażowania musi wynikać z dobrze dobranej segmentacji i specjalizacji działu sprzedaży. Proces sprzedaży oprócz tego, że powinien być odpowiednio zaplanowany musi być skuteczny".

Każdy etap sprzedaży jest istotny, tym niemniej profesjonalizm na etapie implementacji nowej współpracy to newralgiczny moment. Jasne i klarowne ustalenie warunków kooperacji, wskazanie wąskich gardeł, gruntowne omówienie wszelkich operacyjnych aspektów to elementarz, o którym nie można zapominać. Klient nie lubi być zaskakiwany.

Różne źródła wskazują, że nawet do 70 % Klientów rezygnuje z pracy z operatorem logistycznym z powodu złej obsługi Klienta. „Profesjonalna obsługa Klienta, który wszedł już we współpracę to kluczowe zadanie operatora. Na tym etapie operator logistyczny może „wygrać lub przegrać Klienta”. W celu osiągnięcia jak najwyższej skuteczności obsługi Klienta, niezbędna jest wzorowa współpraca działów operacyjnych oraz handlowych. Zdefiniowanie wspólnych celów, synergia działania oraz komunikacja to obszary wymagające codziennego doskonalenia i wzmacniania. Proszę również pamiętać, że Klient poznaje operatora logistycznego w chwili „kryzysu”. Jedynie sprawne zarządzanie sytuacją „trudną” buduje dobry wizerunek operatora” – podkreśla Kazimierczak.

Reasumując w relacji operator logistyczny - Klient, to nadal operator jest zobligowany do proaktywnego działania. Odpowiednie budowanie portfela Klientów, przy jednoczesnym doskonaleniu swoich procesów daje szanse do odpowiedniego modelowania partnerskiej współpracy. Z drugiej strony coraz to wyższa świadomość Klientów na rynku wspiera nas w realizowaniu wspólnych celów biznesowych, o tym właśnie traktuje model WIN -WIN.

„Wyciskanie operatora logistycznego jak cytrynę nie przynosi odpowiednich rezultatów lub „pomaga” na bardzo krótką metę. Zachęcam każdego Klienta oraz operatora logistycznego do godnego działania w myśl zasady WIN – WIN” - podsumowuje Dyrektor Sprzedaży Geis PL.

Źródło: Geis

Czytaj także

 0