Kilkadziesiąt poprawek Senatu w bonie turystycznym. Miałby objąć dodatkowe osoby

Kilkadziesiąt poprawek Senatu w bonie turystycznym. Miałby objąć dodatkowe osoby

Obrady Senatu
Obrady Senatu / Źródło: M.Józefaciuk/Kancelaria Senatu
Objęcie bonem turystycznym także emerytów i rencistów, a także dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą - to jedna z poprawek, jakie w czwartek Senat zaproponował do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Łącznie senatorowie przyjęli ich kilkadziesiąt.

Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Senat uznał, że do bonu powinni mieć prawo emeryci i renciści. Izba rozszerzyła ponadto krąg uprawnionych do bonu dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki na dzieci. Senatorowie opowiedzieli się za obniżeniem opłat za obsługę bonów turystycznych z 1 proc. do 0,5 proc. Wprowadzili także poprawkę obligującą ministra właściwego do spraw turystyki do przedstawienia Sejmowi informacji w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Kolejna poprawka zmierza do tego, aby usunięcie z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego z powodu niezgodności w imieniu i nazwisku osoby dokonującej rejestracji było poprzedzone wezwaniem do aktualizacji tych danych. Senatorowie zrezygnowali z regulacji, zgodnie z którą nie jest możliwa ponowna rejestracja przedsiębiorcy turystycznego, który został usunięty z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności za pomocą Bonu. Senatorowie skreślili ponadto przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Organizacji Turystycznej zamawiać usługi lub dostawy związane z realizacją tej ustawy z pominięciem Prawa zamówień publicznych. Senat przyjął również szereg poprawek redakcyjnych, doprecyzowujących przepisy, usuwających błędy legislacyjne oraz eliminujących przepisy niemające charakteru normatywnego albo bezprzedmiotowe.

Czym jest Polski Bon Turystyczny?

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym (prezydencki i poselski projekty ustaw) przewiduje wsparcie polskich rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakłada, że osoby wskazane w ustawie na każde dziecko otrzymają świadczenie w formie tzw. bonu turystycznego w wysokości 500 zł, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju. Na dziecko niepełnosprawne będzie przysługiwać jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł i jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w tej samej wysokości. Bon w postaci elektronicznej nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r.

Czytaj też:
41 osób zakażonych koronawirusem po weselu. Na imprezie bawił się senator PiS

Źródło: Senat
 0

Czytaj także