Kryzys COVID-19. Ratunkiem dla firm jest „ucieczka do przodu”

Kryzys COVID-19. Ratunkiem dla firm jest „ucieczka do przodu”

Biznes, spotkanie
Biznes, spotkanie Źródło: Fotolia / DragonImages
Innowacyjność, podejmowanie wyzwań, odwaga, wspieranie startupów, inwestycje proekologiczne – to są sposoby na wyjście z kryzysu, jak przekonują eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Koronawirus może w ciągu następnych 5 lat kosztować globalną gospodarkę nawet 82 biliony dolarów. Rządowe wsparcie przedsiębiorstw w czasie kryzysu związanego z pandemią osiągnęło rozmiary niespotykane w globalnej historii.

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w najnowszej edycji raportu „Monitoring trendów w innowacyjności” przyjrzeli się działaniom, które podjęły państwa na całym świecie, by zapobiec konsekwencjom kryzysu. Z raportu wynika, że w czasie pandemii niezbędne jest innowacyjne podejście firm. Podmioty wspierające przedsiębiorców duży potencjał widzą w startupach, powszechnej cyfryzacji i działaniach zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.

To 8. edycja raportu „Monitoring trendów w innowacyjności” przygotowanego przez PARP, w którym eksperci analizują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie innowacji. W szczególności omawiane są kraje, których narodowe systemy innowacji (NSI) są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

Tegoroczna edycja poświęcona jest głównie działaniom wprowadzanym przez rządy wielu krajów w celu powstrzymania konsekwencji pandemii COVID-19. Według szacunków University of Cambridge, koronawirus może kosztować globalną gospodarkę nawet 82 biliony dolarów w ciągu 5 lat. W raporcie opisano różnorodne formy wsparcia, które mają pomóc społeczeństwom w przetrwaniu nadchodzącej recesji.

Państwa doceniają potencjał startupów

W świadomości społecznej startupy to podmioty, które postrzegane są jako twórcy innowacji. – Kraje na całym świecie doceniają ich wkład w rozwój gospodarek i dlatego chętnie oferują im programy ratowania płynności. Popularne są również konkursy na tworzenie innowacji, przede wszystkim mogących sprostać wyzwaniom spowodowanych pandemią – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP. Wsparcie w wysokości 1 mld funtów oferuje startupom, które walczą z koronawirusem, np. rząd Wielkiej Brytanii. Inwestycje będą miały formę pożyczek zamiennych, co oznacza, że jeśli nie zostaną spłacone, zamieniają się w kapitał własny spółki.

Specjalny program skierowany do startupów powstał również w Luksemburgu. Koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług opartych na technologii, mających na celu przezwyciężenie gospodarczych, zdrowotnych i społecznych skutków kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Wyłonione projekty otrzymają wsparcie w wysokości 150 tys. euro.