Szefowa KE: Emisja gazów cieplarnianych spadnie w dziesięć lat o przynajmniej 55 proc.

Szefowa KE: Emisja gazów cieplarnianych spadnie w dziesięć lat o przynajmniej 55 proc.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / Źródło: Shutterstock / Alexandros Michailidis
Komisja Europejska proponuje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do roku 2030, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Przyjrzeliśmy się naszym celom na 2050 r. I przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje. Proponujemy ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku – powiedziała , przedstawiając orędzie o stanie w Parlamencie Europejskim.

Plan ograniczania emisji

W grudniu ub. roku zapowiedziała, że do lata 2020 r. przygotuje ocenę skutków i przedstawi plan zwiększenia, w odpowiedzialny sposób, do co najmniej 50 proc., a potencjalnie do 55 proc. w stosunku do poziomu w 1990 r., unijnego celu na 2030 r. zredukowania emisji gazów cieplarnianych.

– Jeśli inni pójdą za naszym przykładem, możemy osiągnąć cele porozumienia paryskiego. Postanawiamy osiągnąć ten cel. To przyczyni się do stworzenia miejsc pracy i zmniejszy zanieczyszczenie powietrza o ponad połowę – powiedziała von der Leyen w Parlamencie. Zaznaczyła, że UE „musi dostosować politykę energetyczną”.

– Zielony Ład to coś więcej niż tylko redukcja emisji. Musimy zmienić nasze podejście do natury - zajmiemy się wszystkim, od niebezpiecznych chemikaliów po zanieczyszczenia – podkreśliła.

250 mld euro na Zielony Ład

Poinformowała, że 37 proc. środków z instrumentu Next Generation EU (wartego ok. 750 mld euro) zostanie wydane bezpośrednio na projekty związane z Zielonym Ładem.

– Naszym celem jest by 30 proc. z 750 mld euro z Next Generation EU trafiło na zielone obligacje. W ramach projektów Next Generation EU powstanie również więcej punktów ładowania i projektów wodorowych – zapowiedziała szefowa KE.

Zaznaczyła, że konieczna jest także modernizacja budynków, których ogrzewanie przyczynia się do podwyższenia emisji o ok. 40 proc., by stały się "bardziej zrównoważone".

– Chcę, aby Next Generation rozpoczęło transformację. To musi być nowy projekt […] dla Europy – powiedziała.

Aby osiągnąć proponowaną wcześniej dodatkową redukcję emisji gazów cieplarnianych o 50-55 proc., Komisja zapowiedziała przeprowadzenie do czerwca 2021 r. przeglądu wszystkich znaczących instrumentów polityki związanych z klimatem. Przegląd ten obejmie system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) m.in. rozważone zostanie objęcie tym systemem nowych sektorów, cele państw członkowskich w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych ETS oraz rozporządzenie w sprawie emisji związanych z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. Komisja zaproponuje zmianę regulacji klimatycznych, aby je odpowiednio zaktualizować.

Źródło: ISBnews

Czytaj także

 1
  • bez-nazwy   IP
    Spadnie ale tylko w UE i Usraelu. Bogate firmy przenoszą się do Chin czy innego państwa gdzie nie ma takich głupich restrykcji, to nic nie zmieni że oni coś tam wprowadzą. Po prostu oni strzyżą owcy czyli nas.