1500 zł na komputer dla dziecka. Są warunki dofinansowania

1500 zł na komputer dla dziecka. Są warunki dofinansowania

Lekcja zdalna, zdjęcie ilustracyjne
Lekcja zdalna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / mohamed_hassan
Minister rolnictwa poinformował, że uzyskał zgodę na dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych. Chodzi o 1500 zł, ale pod pewnymi warunkami. Jakimi?

– W edukacji wszystkie dzieci muszą mieć równe szanse. Eliminujemy wykluczenie tych z mniej zamożnych rolniczych rodzin. Zapraszam do składania wniosków o wsparcie – zaapelował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Dodał, że rolnicy również muszą zapewnić dzieciom warunki do zdalnego nauczania.

– Jak wiemy, nie każdą rodzinę stać na zapewnienie odpowiedniego sprzętu. Wprowadzamy dofinansowanie na zakup komputera dla dziecka. Dofinansowanie przewidziane jest w kwocie do 1500 zł, a wnioski do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy składać do 30 grudnia tego roku – powiedział szef resortu rolnictwa.

Zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej. Warunki dofinansowania

Wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką można składać do 30 grudnia 2020 roku. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do kiedy trzeba kupić komputer?

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców (lub opiekunów), na jego wniosek o przyznanie pomocy, złożony do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. Wsparcie rodzina może otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego ARiMR, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Czytaj też:
Gołębiewski: Pieniądze skończą się za miesiąc. Dłużej nie wytrzymam na pewno

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi