Pieniądze na restrukturyzację gospodarstwa. Wkrótce mija ważny termin

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstwa. Wkrótce mija ważny termin

rolnictwo
rolnictwo / Źródło: Pixabay
Do 60 tys. zł bezzwrotnej premii może otrzymać rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa. Termin składania wniosków upływa 29 maja.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o programie wsparcia finansowego dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Program dla ubezpieczonych w ZUS-ie i KRUS-ie

Aby skorzystać z bezzwrotnej premii w programie „Restrukturyzację małych gospodarstw” rolnik musi wykazać, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekracza 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Premia na wynosi 60 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza – w wysokości 48 tys. zł po otrzymaniu decyzji i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, druga – 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu.

twitter

80 proc. dotacji na środki trwałe

Pomoc musi zostać w całości przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Przynajmniej 80 proc. premii trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe (budowę lub remont budynków; nabycie nowych maszyn; zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt; zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków). Taką pomoc w ramach PROW 2014-2020 można uzyskać raz, a w przypadku małżonków przysługuje ona tylko jednemu z nich – niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Dopłata do małego gospodarstwa. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, osobiście lub przez pełnomocnika np. korzystając z wrzutni, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Trwający nabór jest już dziewiątym z kolei finansowanym z budżetu PROW 2014-2020. Pomoc przyznano dotąd ponad 45 tys. rolników, a jej wysokość wynosi łącznie ponad 2,7 mld zł. Termin składania wniosków upływa 29 maja.

Czytaj też:
Rolnik z Belgii przypadkiem „zaanektował” część terytorium Francji. „To nie jest zły pomysł”

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także