Komisja Europejska podwyższa prognozy wzrostu polskiego PKB. Korekta jest znacząca

Komisja Europejska podwyższa prognozy wzrostu polskiego PKB. Korekta jest znacząca

Komisja Europejska
Komisja Europejska Źródło: Shutterstock / dominika zara
Polskie PKB na koniec 2021 roku wzrośnie o 4,8, a nie o 4 proc. – uważa Komisja Europejska. Podano zaktualizowane dane.

Komisja Europejska z optymizmem patrzy na polską gospodarkę. Właśnie podano zaktualizowane dane dotyczące prognozowanego wzrostu PKB. Jest o wiele lepiej, niż sądzono jeszcze w maju. Na koniec 2021 roku polski Produkt Krajowy Brutto ma wynieść 4,8, a nie jak wcześniej podawano, 4 proc. KE podwyższyła również prognozy na 2022 r. Na koniec przyszłego roku PKB ma urosnąć o 5,2 proc. W tym przypadku to spadek o 0,2 pkt proc. w porównaniu z prognozą majową.

Wzrost PKB. Nie tylko dzięki konsumpcji

„Oczekuje się, że ożywienie gospodarcze nabierze tempa w drugim i trzecim kwartale, w miarę jak ograniczenia działalności gospodarczej będą stopniowo znoszone. Spożycie prywatne będzie wspierane przez rosnące zaufanie konsumentów i wydatkowanie gospodarstw domowych, które powinny pobudzić wzrost konsumpcji w okresie objętym prognozą” – czytamy w komentarzu do prognozy .

KE uważa także, że na większy od zakładanego wzrost, wpływ będą mieli przedsiębiorcy i inwestycje z unijnego Instrumentu Wspierania Odbudowy i Odporności.

„Oczekuje się również, że inwestycje prywatne utrzymają swoją dynamikę dzięki poprawie nastrojów wśród przedsiębiorców, a także dzięki inwestycjom w ramach Instrumentu Wspierania Odbudowy i Odporności oraz niskim kosztom pożyczek, które również, które prawdopodobnie przyczynią się do ożywienia w sektorze budowlanym. Jeśli chodzi o handel zagraniczny, oczekuje się, że w latach 2021 i 2022 nastąpi silne ożywienie zarówno eksportu, jak i importu. Po gwałtownym spadku w 2020 r. import ma jednak rosnąć szybciej niż eksport, co doprowadzi do ujemnego wkładu handlu netto we wzrost PKB w 2021 r. i, w mniejszym stopniu, w 2022 r. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że wzrost realnego PKB wyniesie 4,8 proc. w 2021 r. i 5,2 proc. w 2022 r”. – czytamy w raporcie „European Economic Forecast. Summer 2021”.

Według Komisji inflacja HICP wyniesie 4,2 proc. w 2021 r. i spowolni do 3,1 proc. w 2022 r. (wobec 3,7 proc. w ub.r.).

Czytaj też:
Nadchodzi koniec chowu klatkowego. Jaja, makarony i ciasta mogą być znacznie droższe