Fatalna kondycja amerykańskiego systemu bankowego. Moody's obniża rating

Fatalna kondycja amerykańskiego systemu bankowego. Moody's obniża rating

silicon valley bank
silicon valley bank Źródło: Shutterstock
Agencja Moody's obniżyła we wtorek perspektywę całego amerykańskiego systemu bankowego do negatywnej. To efekt upadku Valley Bank, Signature Bank i Silvergate Bank.

We wtorek agencja Moody's obniżyła swoje prognozy dla amerykańskiego systemu bankowego, powołując się na gwałtowne pogorszenie sytuacji w wyniku paniki bankowej i późniejszego upadku Silicon Valley Bank, Signature Bank i Silvergate Bank.

Stopy procentowe w USA

Agencja ratingowa zmieniła perspektywę dla sektora ze stabilnej na negatywną, zauważając, że „warunki działalności uległy gwałtownemu pogorszeniu”.

„Związany z pandemią bodziec fiskalny wraz z ponad dekadą ultra niskich stóp procentowych i luzowaniem ilościowym spowodował znaczną kreację nadmiernych depozytów w amerykańskim sektorze bankowym” – czytamy w notatce. „Doprowadziło to do wyzwań związanych z zarządzaniem aktywami i pasywami, ponieważ niektóre banki zainwestowały nadwyżki depozytów w papiery wartościowe o stałym dochodzie o dłuższym terminie zapadalności, które straciły na wartości podczas szybkiego wzrostu stóp procentowych w USA”.

Upadek amerykańskich banków

Obniżka ratingów nastąpiła dwa dni po tym, jak Rezerwa Federalna, Ministerstwo Skarbu i FDIC ogłosiły, że wszyscy deponenci SVB i Signature Bank staną się całością i że stworzą nowy mechanizm ochronny, The Bank Term Funding Program, aby pomóc w przyjmowaniu depozytów banki w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie finansowania i zapewnienia bezpieczeństwa pieniędzy klientów.

Zdaniem agencji Moody's to posunięcie nie wystarczy, aby zapobiec znacznemu spadkowi zaufania Amerykanów do amerykańskich banków.

Analitycy agencji ratingowej twierdzą, że środowisko wysokich stóp procentowych stworzone przez Fed zaostrza wyzwania stojące przed bankami. Finansowanie i płynność będą trudniejsze do zdobycia i ostatecznie pozostawią banki w gorszym stanie w porównaniu z latami łagodnej polityki pieniężnej i niskich stóp procentowych.

Czytaj też:
Upadek SVB zatrząsł rynkiem. Müller: Sytuacja polskich banków jest stabilna
Czytaj też:
Silicon Valley Bank upadł w kilka dni. Druga część historii niczym casus Getin Banku

Źródło: Business Insider