1 proc. podatku na konkretny cel

1 proc. podatku na konkretny cel

Dodano:   /  Zmieniono: 
Podatnicy, którzy chcą przekazać 1 proc. swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego, mogą wskazać konkretny cel, np. leczenie danej osoby - wynika z opublikowanego w piątek komunikatu Ministerstwa Finansów (MF).

Resort przypomina, że od kilku lat wszystkie osoby rozliczające podatek PIT mogą przekazać 1 proc. rocznego podatku wybranej przez siebie organizacji.

Dotychczas musiały one same wpłacić pieniądze na poczcie lub w banku, zaś na przelewie mogły zaznaczyć, by pieniądze przekazywane organizacji trafiły na konkretny cel, np. leczenie wybranej osoby.

W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok zmieni się mechanizmu przekazywania 1 proc. Pieniądze będzie wpłacał urząd skarbowy. Podatnik musi w zeznaniu (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1 proc. podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, czyli jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Można wybrać tylko jedną organizację - z zamieszczonych w wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że mimo zmiany zasad przekazywania podatku, pieniądze można skierować na konkretny cel realizowany przez fundację. W zeznaniu podatkowym można podać dodatkowe informacje, np. napisać, że pieniądze są przeznaczone na leczenie danej osoby.

Według MF, taką informację można zamieścić w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego, odpowiednio w: poz. 135 - PIT-28, poz. 311 - PIT-36, poz. 107 -PIT-36L, poz. 123 - PIT-37, poz. 59 - PIT-38.

Urząd skarbowy prześle te informacje organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Ministerstwo przypomina jednak, że rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji. Powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji, określonym w statucie w zgodzie z przepisami prawa.

ab, pap