Fed znowu obciął stopy

Fed znowu obciął stopy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bank centralny USA - Rezerwa Federalna (Fed) - obniżył w środę stopę procentową funduszy federalnych o pół punktu procentowego, do 3 proc. Było to zgodne z oczekiwaniami. Fed zasygnalizował, że możliwe są kolejne cięcia.

Jest to kolejna obniżka w reakcji na spadek tempa gospodarki amerykańskiej. 22 stycznia Fed obniżył stopę procentową funduszy federalnych (procent, na jaki banki udzielają sobie nawzajem jednodniowych pożyczek) o 0,75 punktu, na tydzień przed swoim normalnym posiedzeniem - po raz pierwszy w tym nadzwyczajnym trybie od krachu na rynkach finansowych po ataku terrorystycznym 11 września 2001 r.

Było to także największe jednorazowe cięcie stopy od grudnia 1991 r., kiedy w USA panowała recesja.

Środowa obniżka nastąpiła po doniesieniach o znacznym spowolnieniu tempa gospodarki amerykańskiej w ostatnim kwartale 2007 roku, potęgujących obawy przed recesją.

Potanienie kredytu traktowane jest w USA jako najważniejsze narzędzie w walce ze skutkami kryzysu na rynku kredytów hipotecznych, spowodowanego niewypłacalnością licznych wierzycieli. Jednak obniżka stóp procentowych skutkuje również spadkiem rentowności emitowanych przez władze USA obligacji skarbowych - podstawowego środka finansowania deficytu budżetowego.

Jest praktyką, że amerykańskie banki komercyjne reagują na obniżkę stóp Fed analogiczną redukcją podstawowej stopy oprocentowania swych kredytów dla firm i klientów indywidualnych.

pap, ss