W tym roku łatwiej przekazać 1 proc. podatku

W tym roku łatwiej przekazać 1 proc. podatku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Podatnik, który w rozliczeniu PIT za 2007 rok chce przekazać 1 proc. podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, musi wskazać organizację w deklaracji i obliczyć kwotę. Wpłatą pieniędzy zajmie się urząd skarbowy.

Możliwość przekazania 1 proc. swojego podatku dla wybranej organizacji istnieje od kilku lat, jednak w rozliczeniu za 2007 rok zmienia się mechanizm przekazywania tej pomocy.

Dotychczas przed złożeniem deklaracji PIT podatnik musiał wpłacić pieniądze na poczcie lub w banku. Od tego roku pieniądze będzie wpłacał urząd skarbowy. Dzięki temu przekazywanie pomocy ma się stać łatwiejsze.

Podatnik musi w zeznaniu (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT- 38) podać wysokość wpłaty, nie przekraczającej 1 proc. podatku należnego. Należy też podać dane, pozwalające na zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, czyli jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Można wybrać tylko jedną organizację - z zamieszczonych w wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Przekazując odsetek podatku na daną organizację, możemy też zastrzec, iż pieniądze mają trafić na konkretny cel. W zeznaniu podatkowym można np. napisać, że pieniądze są przeznaczone na leczenie danej osoby, będącej pod opieką wspomaganej przez nad fundacji.

Według Ministerstwa Finansów, taką informację można zamieścić w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego, odpowiednio w: poz. 135 - PIT-28, poz. 311 - PIT-36, poz. 107 -PIT-36L, poz. 123 - PIT-37, poz. 59 - PIT-38.

Urząd skarbowy prześle te informacje organizacji pożytku publicznego, jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Ministerstwo przypomina jednak, że rozdysponowanie tych środków pozostaje w wyłącznej gestii organizacji. Powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji, określonym w statucie w zgodzie z przepisami prawa.

pap, ss

 0

Czytaj także