Nowe uprawnienia urzędników skarbowych

Nowe uprawnienia urzędników skarbowych

Dodano:   /  Zmieniono: 
W projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej - informuje "Puls Biznesu" - znalazł się zapis zobowiązujący urzędników urzędów oraz izb skarbowych do składania doniesień prokuratorskich w przypadku podejrzenia, że "mogło dojść do machlojek".

Postępowanie podatkowe będzie wówczas zawieszane do czasu zakończenia czynności prokuratorskich, a niekiedy do prawomocnego orzeczenia sądu.

Zdaniem gazety przepis jest kontrowersyjny. Za wysłanie wadliwej faktury zamiast kary pieniężnej może grozić nawet pozbawienie wolności.

ab, pap

 0

Czytaj także