Inspektorzy kontroli Skarbowej z wiekszymi uprawnieniami

Inspektorzy kontroli Skarbowej z wiekszymi uprawnieniami

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Inspektorzy kontroli skarbowej otrzymają dodatkowe uprawnienia, np. będą mogli domagać się informacji od administratorów stron internetowych - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o kontroli skarbowej. Mają one pomóc inspektorom w walce z internetową szarą strefą, ułatwić urzędom kontroli skarbowej pozyskiwanie specjalistów i uprościć nadzór nad wydawaniem środków pochodzących z UE.

Zgodnie z projektem, informacji o firmach i osobach zamieszczających reklamy będą musieli udzielać wydawcy i redaktorzy dzienników i czasopism, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych, administratorzy lub właściciele stron internetowych, serwisu, serwerów oraz podmioty świadczące usługi utrzymania domen i stron internetowych. Podobnych informacji będą musiały udzielać inspektorom banki.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy udostępnienia informacji będzie grozić kara do 5 tys. zł.

MF tłumaczy w uzasadnieniu do projektu, że organy skarbowe uzyskają w ten sposób dodatkowe uprawnienia do kontroli e-handlu i wykorzystywania internetu do prowadzenia nieujawnionej i nieopodatkowanej działalności gospodarczej.

Według resortu, niejednokrotnie osoby prowadzące taką działalność, w celu unikania opodatkowania ukrywają lub podają nieprawdziwe dane. Organy kontroli skarbowej, posiadając informacje o takich transakcjach, nie są w stanie ustalić tożsamości takich osób, a tym samym wszcząć i przeprowadzić postępowania kontrolnego.

Nowelizacja ma ułatwić też doradcom podatkowym dostęp do zawodu inspektora skarbowego. Osoba wpisana na listę doradców podatkowych będzie mogła uzyskać mianowanie na stanowisko inspektora kontroli skarbowej bez konieczności posiadania odpowiedniego stażu w administracji skarbowej, podatkowej i celnej.

Jednocześnie w ustawie o doradztwie podatkowym zmieniony zostanie przepis, który przewiduje obligatoryjne skreślenie doradcy podatkowego z listy doradców po upływie 5-letniego okresu zawieszenia wykonywania zawodu. Z listy nie zostanie skreślony doradca, który nie wykonywał zawodu w związku z pracą w kontroli skarbowej.

Projekt przewiduje też zmianę statusu inspektorów kontroli skarbowej. Będzie on zbliżony do statusu urzędników służby cywilnej. Jak argumentuje MF w uzasadnieniu, nowe zasady zagwarantują inspektorom kontroli skarbowej stabilność zatrudnienia i niezależność w wykonywaniu obowiązków służbowych od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. Mają też zapobiec odpływowi doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników ze służb kontroli skarbowej.

pap, keb
 1

Czytaj także