Odwołano strajk w KGHM

Odwołano strajk w KGHM

Dodano:   /  Zmieniono: 
Organizacje związkowe KGHM odwołały pogotowie strajkowe oraz strajk ostrzegawczy, planowany na 5 listopada. Związkowcy odstąpili także od postulatu wzrostu stawek osobistego zaszeregowania o 200 zł, natomiast zarząd KGHM zrezygnował z projektu utworzenia Kopalni Zespolonej i konsolidacji hut - poinformował KGHM w komunikacie.

"Zarząd KGHM Polska Miedź SA podpisał dzisiaj porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Na jego mocy centrale związków zawodowych odwołały dzisiaj pogotowie strajkowe, planowane wysłuchanie publiczne i strajk ostrzegawczy" - napisano w komunikacie.

"Odstąpiły także od postulatu wzrostu stawek osobistego zaszeregowania o 200 zł" - dodano.

Spółka poinformowała, że zarząd KGHM z kolei odstąpił od projektu utworzenia Kopalni Zespolonej, projektu konsolidacji hut i utworzenia spółki Teleinformatyka na bazie majątku oddziału COPI.

"Strony ustaliły także, że nie później niż do końca grudnia 2008 roku dokonają oceny osiągniętego poziomu wynagrodzeń oraz utraty ich wartości realnej w bieżącym roku. Wysokość ewentualnej jednorazowej premii wyrównawczej wynikać będzie z tej oceny i sytuacji zewnętrznej Spółki" - napisano.

Pracownicy KGHM Polska Miedź SA w referendum zorganizowanym przez związki zawodowe poparli podjęcie strajku. Zapowiadany strajk 24-godzinny miał odbyć się 5 listopada we wszystkich oddziałach KGHM.

W referendum załoga KGHM wypowiedziała się także przeciw restrukturyzacji spółki, czyli przeciwko połączeniu trzech kopalń w Kopalnię Zespoloną. Pracownicy obawiali się, że połączenie doprowadzi do likwidacji obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

KGHM podał w ubiegłym tygodniu, że wobec sytuacji na rynkach finansowych i  pogarszającej się sytuacji w otoczeniu spółki, w tym istotnego spadku cen miedzi, zarząd zdecydował o podjęciu doraźnych działań nakierowanych na  uzyskanie szybkiego efektu obniżki kosztów i podniesienie efektywności.

Spółka liczy, że podjęte działania w krótkim czasie przyniosą istotne efekty. Jednocześnie zostały wstrzymane prace nad projektami dotyczącymi integracji kopalń oraz zmian organizacyjnych dotyczących hutnictwa, które w założeniach miały dać wymierne efekty w perspektywie 2 do 4 lat.

Odstąpienie od łączenia kopalń było warunkiem dalszych rozmów ze związkami.

ND, PAP