TP ukarana

Dodano:   /  Zmieniono: 
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) nałożył na Telekomunikację Polską karę 5 mln zł za nieudzielenie kompletnych informacji na potrzeby analizy rynku świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.
Zdaniem UKE, Telekomunikacja Polska nie przekazała żądanych w piśmie z czerwca 2008 roku danych, obejmujących zestawienie wszystkich łączy służących do świadczenia usługi dzierżawy. Stanowiło to istotną przeszkodę w ustaleniu, czy na rynku dzierżawy łączy występuje skuteczna konkurencja.

UKE poinformował, że zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym karze podlega ten, kto udziela informacji przewidzianych ustawą w sposób nieprawdziwy lub niepełny. W takich sytuacjach Urząd może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 proc. przychodów ukaranego.

Rzecznik TP Wojciech Jabczyński poinformował w poniedziałek PAP, że UKE od czterech lat nie może ustalić, czy na rynku 14 (dzierżawy łączy) występuje skuteczna konkurencja.

"Dwa razy projekty tych decyzji były odrzucane przez Komisję Europejską. Także dla polskich sądów było to za wiele, co skutkowało orzeczeniem, że prezes UKE w sposób rażący przewleka to postępowanie. Na rynku tym, wbrew temu, co stara się uzasadnić raz po raz UKE, istnieje już stan konkurencji i utrzymywanie dodatkowych obowiązków wobec TP jest absolutnie nieuzasadnione" - powiedział Jabczyński.

"Dziwnym jest zwyczajem, gdy za 30 dni opóźnienia w uzupełnieniu danych wymierza się karę 5 mln złotych. Gdyby stosować tu zasadę wzajemności, UKE winno zapłacić 240 milionów za potwierdzone orzeczeniem sądu opóźnienie w ogłoszeniu decyzji dotyczącej rynku" - dodał.

pap, keb