Państwo nie utraci kontroli nad PKO BP

Państwo nie utraci kontroli nad PKO BP

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nawet jeżeli dojdzie do podwyższenia kapitału z udziałem inwestorów prywatnych, państwo nie utraci pakietu kontrolnego PKO BP. Prywatyzacja giełdy zakładana jest do końca roku - powiedziała w Sejmie wiceminister skarbu Joanna Schmid.

"Skarb Państwa nie utraci kontroli w PKO BP. Nie będzie prywatyzacji rozumianej jako zmniejszenie procentowego zaangażowania w kapitale czy w głosach" - podkreśliła Schmid. "Nawet jeżeli dojdzie do podwyższenie kapitału, gdzie będą uczestniczyć inwestorzy prywatni, to emisja będzie skierowana do Skarbu Państwa czy do BGK" - wyjaśniła. PKO BP oczekuje od zarządu spółki projektu podwyższenia kapitału.

Dodała, że kilkuprocentowe udziały Skarbu Państwa w pozostałych bankach nie będą, wbrew wcześniejszym planom, zbywane ze względu na złą koniunkturę na rynku.

Odniosła się też do wyników PKO BP i Pekao SA. "Wynik netto PKO BP wyniósł w 2008 roku 2,88 mld zł, w 2007 roku 2,7 mld zł oraz 2 mld zł w 2006 roku. Pekao SA miał zysk brutto w 2008 roku 4,3 mld zł, w 2007 roku 2,6 mld zł, a w 2006 roku 2,1 mld zł" - poinformowała. "To pokazuje, że wyniki banków w 2008 roku były bardzo dobre; kwartał tego roku pokazuje, że wyniki są już znacznie gorsze" - oceniła.

Poseł PSL Mieczysław Kasprzak powiedział w Sejmie, że "zysk wypracowany w 2008 r. przez banki nie powinien być w sytuacji kryzysowej przeznaczany na dywidendy dla akcjonariuszy, lecz na zwiększenie ich kapitału". Jego zdaniem, zwiększyłoby to możliwości kredytowe banków.

"Dochody z dywidend w 2009 roku za 2008 rok zaplanowane na poziomie 2,89 mld zł zostaną zrealizowane" - poinformowała Schmid.

Zaznaczyła, że "w bankach, w których Skarb Państwa posiada kilka procent akcji, ma małą możliwość wypowiedzenia się w sprawie podziału zysku. Wiadomo jednak, że ich akcjonariusze większościowi mają rekomendować przeznaczenie zysku na kapitał własny i rezygnację z wypłaty dywidendy".

Schmid odniosła się też do planowanych na ten rok na poziomie 12 mld zł przychodów z prywatyzacji. Mają one pochodzić m.in. z drugiego etapu prywatyzacji spółki energetycznej Enea i prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych.

"Będzie to prywatyzacja (GPW) na rzecz inwestorów branżowych (...); do 19 czerwca oczekujemy na oferty wstępne ze strony czterech największych giełd światowych. Zakładamy, że do końca tego roku prywatyzacja giełdy nastąpi" - powiedziała wiceminister.

pap, keb

+
 0

Czytaj także