Poczta Polska skomercjalizowana

Poczta Polska skomercjalizowana

Dodano:   /  Zmieniono: 
Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał ustawę o komercjalizacji Poczty Polskiej - poinformował resort w komunikacie prasowym. Oznacza to, że Poczta Polska zostanie przekształcona w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa o nazwie Poczta Polska SA.
Jak wyjaśnił rzecznik prasowy MI Mikołaj Karpiński, powstanie nowej spółki to kwestia kilku dni. "Musi ona zostać wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego" - powiedział.

Jak napisano w komunikacie resortu, celem komercjalizacji Poczty Polskiej jest umożliwienie jej lepszego dostosowania się do konkurowania z innymi podmiotami świadczącymi usługi pocztowe. Ma to w opinii MI kluczowe znaczenie przed otwarciem rynku usług pocztowych, które nastąpi w Polsce najpóźniej w 2013 r.

W komunikacie poinformowano także, że w skład pierwszego zarządu spółki, który będzie pełnił kadencję do dnia 31 grudnia 2012 roku, weszli: obecny dyrektor Poczty Polskiej Andrzej Polakowski, jako prezes zarządu oraz jako członkowie zarządu: Mirosław Markiewicz, Agnieszka Sardecka, Mariusz Popek i Tomasz Malczewski. Ostatniego członka zarządu wybiorą pracownicy. Wybór zarządzi rada nadzorcza nie później niż w terminie trzech miesięcy od wpisania spółki do rejestru.

W skład rady nadzorczej spółki, która będzie pełniła kadencję do dnia 31 grudnia 2011 roku, weszli: Andrzej Panasiuk, jako przedstawiciel ministra właściwego ds. łączności; Artur Kawaler, jako przedstawiciel ministra właściwego ds. finansów publicznych; Zbigniew Rapciak, jako przedstawiciel ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. W skład rady weszło także dwóch przedstawicieli pracowników: Adam Warpas oraz Zdzisław Przełomiec, który zostanie powołany przez ministra właściwego ds. łączności niezwłocznie po uzyskaniu uprawnień do zasiadania w radzie nadzorczej.

Uchwalona pod koniec czerwca 2008 r. ustawa o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska przewiduje, że Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem Poczty. W myśl ustawy nowa spółka przejmie prawa i zobowiązania dawnej Poczty Polskiej. Będzie ona mogła używać wyrazu "poczta" w nazwie oraz posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym.

Poczta Polska zajmuje się świadczeniem usług pocztowych, pieniężnych, bankowych, ubezpieczeniowych oraz niektórych usług telekomunikacyjnych. Zatrudnia około 100 tys. pracowników w ponad 8 tys. placówek. Rok 2008 firma zamknęła ujemnym wynikiem finansowym - strata wyniosła 291 mln zł.

pap, keb