Rozwój kadr uratuje uczelnie przed niżem

Rozwój kadr uratuje uczelnie przed niżem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prowadzenie badań naukowych przez uczelnie oraz inwestowanie w rozwój własnej kadry naukowej może pomóc przetrwać im trudne czasy, gdy liczba studentów będzie się zmniejszać w związku z niżem demograficznym - uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Tymczasem - według Kudryckiej - uczelnie niepubliczne w Polsce zajmują się głównie nauczaniem studentów, w znikomym stopniu w porównaniu z uczelniami publicznymi, zajmują się pracą badawczą i podnoszeniem kwalifikacji swojej kadry.

"Zbliża się niż demograficzny. Zaczynają go już odczuwać zarówno uczelnie publiczne i niepubliczne" - . mówiła minister w piątek w Sejmie.

W październiku tego roku studia rozpoczął pierwszy rocznik niżu demograficznego. Kudrycka poinformowała, że w ciągu 12 najbliższych lat, w związku z niżem, liczba maturzystów zmniejszy się o około 30 proc. Zwróciła też uwagę, że wielu polskich maturzystów decyduje się na studia zagranicą. Jak mówiła, wpływ na zmniejszanie się liczby studentów ma także zniesienie obowiązkowej służby wojskowej.

Według minister zmniejszająca się liczba studentów ma wpływ na relacje między uczelniami niepublicznymi i publicznymi. Dodała, że te pierwsze zarzucają, że nie są równo traktowane.

Przypomniała, że studenci uczelni niepublicznych, tak jak studenci uczelni publicznych, mogą korzystać z pomocy materialnej ze środków publicznych. Zaznaczyła, że ministerstwo rozpoczęło starania, by również fundusze na badania naukowe trafiały do pracowników uczelni niepublicznych.

Jednocześnie Kudrycka poinformowała, że w tym roku z możliwości sfinansowania badań ze środków publicznych skorzystała "znikoma liczba" liczba pracowników naukowych uczelni niepublicznych. W jednym z dwóch konkursów na sfinansowanie badań własnych na 4 600 wniosków tylko 75 pochodziło z uczelni niepublicznych, stanowiło to 1,6 proc. wszystkich wniosków. W drugim zaś z konkursów na 4 800 wniosków, tylko 82 pochodziły z uczelni niepublicznych, co stanowiło 1,7 proc. wszystkich wniosków.

Według Kudryckiej, aż 75 proc. wszystkich prac badawczych w Polsce prowadzonych jest na uczelniach.

Minister poinformowała także, że uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich ma kilkanaście uczelni niepublicznych, z czego w ubiegłym roku akademickim takie studia prowadziły tylko cztery uczelnie.

W Polsce działa prawie 450 uczelni, wśród nich 326 to uczelnie niepubliczne. Kształci się w nich około 2 mln studentów, w tym ponad 500 tys. na uczelniach niepublicznych.

pap, keb