Warszawa ma już przyszłoroczny budżet

Warszawa ma już przyszłoroczny budżet

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rada Warszawy przyjęła w czwartek budżet na 2010 r. Za jego przyjęciem głosowało 33 radnych z klubu PO i Lewicy, przeciw było 15, głównie z klubu PiS. Klub Lewicy poparł projekt budżetu po tym, jak w przedstawionej przez ratusz autopoprawce uwzględnione zostały zgłoszone we wtorek postulaty radnych SLD, dotyczące m.in. ogólnomiejskiego programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV), realizacji budowy dzielnicowych placów zabaw i dalszej modernizacji szpitala praskiego.
Radni klubu PiS głosowali przeciwko uchwaleniu budżetu po tym, jak odrzucone zostało zgłoszonych przez nich 11 poprawek, dotyczących m.in. uwzględnienia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym środków na prace przygotowawcze przed budową praskiego odcinka drugiej linii metra i budowy obwodnicy śródmiejskiej. Projekt budżetu ratusz przedstawił w połowie listopada. Uchwalony w czwartek budżet zakłada dochody na poziomie 10,3 mld zł oraz wydatki w wysokości 12,6 mld zł. Na inwestycje ratusz chce przeznaczyć 2,8 mld zł.

Jak powiedziała przed debatą nt. budżetu prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych powodujących ograniczenie dochodów miasta, przedłożony projekt budżetu zapewni kontynuację polityki rozwoju Warszawy. Podkreśliła, że od 2007 roku priorytetem władz miasta jest utrzymanie wysokich nakładów na inwestycje i modernizację miejskiej infrastruktury. Dodała, że 2,8 mld zł, które miasto przeznaczy na ten cel w 2010 roku, to największa w historii jednoroczna kwota wydatków na inwestycje - zbliżona do łącznej kwoty nakładów inwestycyjnych Warszawy z lat 2003-2005.

W przedłożonym budżecie przewidziano, że na transport i komunikację Warszawa wyda w 2010 roku 3,8 mld zł, a dopłata z budżetu miasta na funkcjonowanie publicznego transportu miejskiego wyniesie 1,3 mld zł, czyli będzie wyższa o 200 mln zł niż w tym roku. Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że wpływy z biletów pokrywają koszty komunikacji jedynie w 30 proc., co oznacza, że do każdego biletu za 2,8 zł miasto dopłaca 6,6 zł. Na edukację Warszawa wyda 2,4 mld zł, czyli średnio ponad 5,5 tys. zł na każdego przedszkolaka, ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. 300 mln zł ma być przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia. Miasto sfinansuje z nich 15 różnych programów zdrowotnych, m.in. program szczepień przeciwko grypie osób po 65. roku życia. Za 212 mln zł zrealizowane mają być inwestycje w placówkach ochrony zdrowia, m.in. przebudowa i rozbudowa Szpitala: Praskiego, Grochowskiego i Wolskiego.

Na pomoc społeczną Warszawa przeznaczy 745 mln zł, a na zadania z zakresu kultury - 655 mln zł. Prezydent miasta podkreśliła także, że zachowany zostanie poziom wydatków na bezpieczeństwo (255 mln zł). Podkreśliła przy tym, że Warszawa jest najbezpieczniejszym spośród dużych miast polskich. Według danych Komendy Społecznej Policji, wskaźnik przestępstw w stolicy wyniósł w 2009 roku niewiele ponad 3 tys. na 100 tys. mieszkańców (w 2005 było to 5,3 tys. przestępstw). Prezydent podkreśliła, że opracowaniu projektu budżetu na rok 2010 rok oraz pracom nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2010-2014 przyświecał nadrzędny cel - zdynamizowanie rozwoju i modernizacji miasta, wpływający na poprawę jakości życia mieszkańców. "To będzie rok ogromnych wyzwań. Utrzymamy wysokie tempo modernizacji stolicy i jednocześnie będziemy odpowiedzialnie gospodarować finansami miasta w ciężkich czasach" - dodała prezydent. PiS zapowiedziało zgłoszenie do budżetu poprawek, m.in. w sprawie zarezerwowania środków na prace przygotowawcze związane z budową skrajnych odcinków drugiej linii metra.

pap, dar