Polska ziemią obiecaną dla Ukrainek

Polska ziemią obiecaną dla Ukrainek

Dodano:   /  Zmieniono: 
Najliczniejszą grupą imigrantek są w Polsce Ukrainki. Pracują jako pomoce domowe i np. nauczycielki języka angielskiego, zwłaszcza w regionach przygranicznych. Zatrudniane są także przy pracach sezonowych. W pierwszej połowie 2009 roku pracodawcy złożyli 120 tys. oświadczeń o zatrudnieniu Ukraińców.
Anna Kordasiewicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaznacza od razu, że brak dokładnych statystyk, dotyczących liczby zatrudnionych w Polsce Ukrainek. Nie ma też danych, dotyczących Ukrainek pracujących na czarno. - Zdarza się często, że utrzymanie całej rodziny na Ukrainie zależy od dochodów z Polski - twierdzi Kordasiewicz.

Migracja z Ukrainy jest zdecydowanie sfeminizowana - podkreśla Anna Rostocka, dyrektor warszawskiego biura Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jej zdaniem Ukrainki przeważnie nie mają możliwości zatrudnienia w zawodzie, dlatego często podejmują się prac poniżej swoich kwalifikacji. Z badań, przeprowadzonych przez Kordasiewicz z wynika, że Ukrainki bywają zatrudniane m.in. do sprzątania i prac domowych. Pracują średnio od 8 do 10 godzin dziennie, zarabiając od 10 do 35 zł za godzinę.

Jednak zatrudnianie Ukrainek w charakterze pomocy domowych nie jest - według Kordasiewicz - tak powszechne, jakby się wydawało. W 2007 roku jedynie 15 proc. polskich gospodarstw deklarowało zatrudnienie takiej osoby. Z przeprowadzanych przez Kordasiewicz badań wynika, że nadal częściej zatrudniane są Polki (dane nie obejmowały tzw. szarej strefy). - Gdy prócz pomocy domowej zatrudniana jest także niania do dzieci - przeważnie jest nią Polka. Pracodawcy obawiają się, że dziecko może nabrać obcego akcentu - wyjaśnia Kordasiewicz. Według Weroniki Kloc-Nowak, autorki opracowania "Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy", cudzoziemki zatrudniane są przede wszystkim ze względu na niższe koszty niż w przypadku Polek i dyspozycyjność.

Ukrainki są natomiast często zatrudniane także przy pracach sezonowych, np. przy zbiorach owoców, a na terenach przygranicznych pracują jako nauczycielki języków obcych, głównie angielskiego. W ocenie Kordasiewicz jedną ze strategii przetrwania na polskim rynku pracy jest restrykcyjne przestrzeganie wszystkich wymaganych terminów pobytowych. Obywatele Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczenia przez 6 miesięcy w ciągu roku.

PAP, arb