Zwolnienie z VAT-u tylko dla wybranych

Zwolnienie z VAT-u tylko dla wybranych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Finansów nie wycofało się z pomysłu, by tylko te szkoły językowe, które uzyskają specjalną akredytację, mogły nadal korzystać ze zwolnienia z VAT. Rozwiązanie takie przewiduje najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o VAT.
W projekcie, który został skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów, nie ma przepisów, które znalazły się w jego poprzedniej wersji. Dotyczyły one m.in. zmian w systemie naliczania i odliczania VAT w obrocie złomem, a także przepisów związanych z przewozami okazjonalnymi wykonywanych przez przewoźników zagranicznych. Ministerstwo nie powróciło też do wcześniejszego planu, zgodnie z którym komercyjne kursy językowe opodatkowane byłyby 22-proc. stawką VAT. Wywołał on oburzenie szkół językowych, które musiałyby podnieść ceny swoich usług, albo wziąć na siebie koszty podatku. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PESA zebrało w kampanii przeciw wprowadzeniu VAT na kursy językowe kilkadziesiąt tysięcy podpisów.

Projekt przewiduje, że zwolnione z podatku będą usługi nauczania, jeżeli szkoły uzyskają na nie specjalną akredytację kuratora oświaty. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, akredytacja ma potwierdzać, że szkoła spełnia określone wymogi i zapewnia wysoką jakość kształcenia. Przepisy mówią, że akredytacje otrzymają placówki lub ośrodki, które mają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, zatrudniają wykwalifikowaną kadrę, opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne. Resort finansów wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu, że obowiązek uzyskania akredytacji jest związany z tym, że zwolnieniu zgodnie z przepisami dyrektywy UE podlegają co do zasady usługi kształcenia świadczone przez podmioty prawa publicznego.

Resort przyznaje, że w trakcie konsultacji projektu postulowano m.in. utrzymanie zwolnienia dotyczącego edukacji w dotychczasowym zakresie. "Nie mogło to być uwzględnione, gdyż prowadziłoby to do niezgodności z prawem wspólnotowym" - wyjaśnia ministerstwo.

PAP, arb