Hiszpańskie związki zawodowe zapowiadają strajki w związku z reformami

Hiszpańskie związki zawodowe zapowiadają strajki w związku z reformami

Dodano:   /  Zmieniono: 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaaprobował w piątek z zastrzeżeniami reformy antykryzysowe wprowadzone przez rząd hiszpański. Centrale związkowe zareagowały zapowiedzią strajku generalnego.

MFW, reagując pozytywnie na przeprowadzaną przez rząd hiszpański reformę prawa pracy, ułatwiającą przedsiębiorcom zwalnianie pracowników, w swej ogłoszonej w piątek ostrożnej ocenie sytuacji gospodarczej Hiszpanii wskazuje zarówno na szanse wyjścia z kryzysu, jak i zagrożenia.

Zdaniem ekspertów Funduszu, zagrożenia wynikają głównie ze złego funkcjonowania rynku pracy, wielkiego deficytu budżetowego, załamania się hiszpańskiego boomu budowlanego i anemicznego wzrostu produkcji. "Projekcje makroekonomiczne" rządu hiszpańskiego MFW ocenia jako "potencjalnie optymistyczne", ale za mało skonkretyzowane.

MFW uważa jednak, że możliwy jest dość optymistyczny scenariusz: konsumpcja może rosnąć szybciej, niż przewidywano, a słabość euro może przyczynić się do wzrostu hiszpańskiego eksportu. Nowe regulacje prawne dotyczące zwalniania pracowników zostały przegłosowane w czwartek w Kongresie Deputowanych. Pozostaje jeszcze głosowanie w Senacie. Rząd socjalisty Jose Luisa Rodrigueza Zapatero przeforsował je wbrew opozycji konserwatywnej Partii Ludowej.

Spotkały się z jednym zastrzeżeniem ze strony MFW: eksperci Funduszu stwierdzili, że "odszkodowania i odprawy dla zwalnianych są nadal wyższe niż w innych krajach Unii Europejskiej". Tymczasem przywódcy głównych hiszpańskich centrali związkowych - Powszechnej Unii Pracy (UGT) i Komisji Robotniczych (CC OO) - określili w piątek rządową reformę prawa pracy jako "autentyczną aberrację". Zapowiedzieli na 29 września strajk generalny. Zagrozili również politykom z ekipy premiera Zapatero należącym do UGT, że pozbawią ich legitymacji związkowych.

PAP, pp

 0

Czytaj także