217 mln zł w nowej rezerwie m.in. na odszkodowania za grunty

217 mln zł w nowej rezerwie m.in. na odszkodowania za grunty

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejmowa komisja finansów publicznych zgodziła się w czwartek na utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości ponad 217 mln zł. Kwota ta ma być przeznaczona m.in. na odszkodowania za tereny przejęte przez państwo pod drogi.
Z wnioskiem o zgodę na utworzenie nowej rezerwy wystąpiło Ministerstwo Finansów. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk wyjaśniła, że rezerwa ma być przeznaczona na uregulowanie tzw. wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, m.in. odszkodowań za tereny przejęte przez państwo pod budowę dróg.

MF informuje, że środki na ten cel zostały wyczerpane. "Powyższy stan nie pozwala na zapewnienie realizacji przedmiotowego celu, a istniejące zapotrzebowanie na środki finansowe w tym zakresie powoduje konieczność zagwarantowania źródeł ich finansowania" - napisano we wniosku.

Środki w nowej rezerwie mają pochodzić z wydatków zablokowanych przez szefa Kancelarii Senatu (900 tys. zł), prezesa Trybunału Konstytucyjnego (600 tys. zł), ministra środowiska (89 mln zł), prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (ponad 127 mln zł) i wojewodę świętokrzyskiego (ok. 15 tys. zł).

Ponadto Komisja zgodziła się m.in. na wniosek ministra rolnictwa, by z rezerwy celowej na ubezpieczenie upraw rolnych przekazać 14 mln zł na remonty szkół rolniczych. Chodzi np. o wymianę dachów, okien, czy kotłów grzewczych. Podczas czwartkowego posiedzenia komisja miała też przyjąć harmonogram pra nad przyszłoroczną ustawą budżetową, ale prezydium komisji zdecydowało, że zajmie się tym na kolejnym posiedzeniu.

pap, ps

+
 0

Czytaj także