Raiffeisen i Polbank będą miały milion klientów

Raiffeisen i Polbank będą miały milion klientów

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Raiffeisen i Polbank po planowanym połączeniu zajmą czwartą pozycję na rynku bankowym w Polsce z 1 milionem klientów. Oszczędności obu podmiotów w wyniku fuzji wynoszą ok. 60 mln euro.
Pierwsze szacowane efekty synergii fuzji Raiffeisena i Polbanku spodziewane są w 2012 r. - 30 mln euro. Od 2013 r. powinny przynosić ok. 60 mln euro rocznie. Szacowane koszty integracji obu banków w latach 2012-2013 mają sięgnąć 90 mln euro. Po fuzji nowy bank będzie miał łącznie 443 placówki.

Łączny zysk netto obu banków w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku wyniósł 20 mln euro, sam Polbank miał po trzech kwartałach 26 mln euro straty netto. Łączny wynik odsetkowy netto Raiffeisena i Polbanku w trzech pierwszych kwartałach 2010 roku wyniósł 241 mln euro, a z prowizji 126 mln euro. Łączny zysk operacyjny obu banków w tym okresie to 148 mln zł. Koszty rezerw Raiffeisena w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 r. wyniosły 52 mln euro, a Polbanku 72 mln euro.

Raiffeisen Bank International (RBI) kupi 70 proc. udziałów w  Polbank EFG za 490 mln euro, po uprzednim przekształceniu polskiego oddziału Eurobank EFG w odrębny bank z polską licencją bankową. Plan transakcji zakłada na początek nabycie przez RBI 70 proc. udziałów w Polbank EFG za 490 mln euro. Eurobank EFG i RBI dokonają następnie cesji swoich udziałów w Polbank EFG (Eurobank EFG 30 proc., a RBI 70 proc.) na rzecz Raiffeisen Bank Polska (RBPL), w zamian za nowo wyemitowane akcje RBPL. W rezultacie Eurobank EFG wejdzie w posiadanie 13 proc. udziałów w RBPL.

Zwieńczeniem transakcji będzie połączenie działalności RBPL i  Polbank EFG. Najbardziej prawdopodobnym terminem sfinalizowania transakcji jest IV kwartał 2011 r., po zakończeniu procesu rejestracji Polbank EFG w Polsce i uzyskaniu zgody regulatora na zmianę podmiotu kontrolującego. Wycena transakcji zakłada gwarantowaną minimalną wartość kapitału akcyjnego w wysokości 400 mln euro dla Polbank EFG i 750 mln euro do RBPL. Transakcja obejmuje też zawarcie umowy akcjonariuszy, która przewiduje przyznanie Eurobank EFG opcji sprzedaży umożliwiającej zbycie udziałów w nowym banku na rzecz RBI w dowolnym momencie, po cenie ustalonej w oparciu o wyniki finansowe, ale nie niższej niż 175 mln euro (plus odsetki) oraz  analogicznej opcji kupna dla RBI, z możliwością wykonania od 31 marca 2016 r.

zew, PAP