Hipoteki po nowemu. Ma być łatwiej

Hipoteki po nowemu. Ma być łatwiej

Dodano:   /  Zmieniono: 5
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
W niedzielę weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe przepisy mają usprawnić instytucję zabezpieczenia hipotecznego.
Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, a także na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej). Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności. Dzięki niej wierzyciel - np. bank, który udzielił kredytu mieszkaniowego - może dochodzić od kredytobiorcy spłaty zadłużenia z nieruchomości, kupionej z tego kredytu.

- Celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania hipoteki jako skutecznego instrumentu zabezpieczenia - powiedział dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek. Do najważniejszych zmian w noweli Białek zaliczył odstąpienie od podziału hipoteki na zwykłą i kaucyjną. Zgodnie z nowymi przepisami, będzie jeden rodzaj hipoteki, oparty na dotychczasowych rozwiązaniach dotyczących hipoteki kaucyjnej. Ekspert wyjaśnił, że będzie ona zabezpieczała wierzytelność wraz z odsetkami oraz tzw. świadczenia uboczne (na przykład koszty postępowania sądowego lub inne koszty wymienione w dokumencie będącym podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej). Obecnie - jak zaznaczył dyrektor - wierzytelności są zabezpieczane zwykle dwiema hipotekami - zwykłą (zabezpieczała sumę kredytu ) i kaucyjną (zabezpieczała odsetki od kredytu).

Nowe przepisy pozwolą na to, że kredytobiorca będzie mógł ustanowić jedną hipotekę - zarówno na główną sumę kredytu, jak i na odsetki. Nie będzie musiał składać do sądu dwóch wniosków o założenie hipoteki i dwukrotnie za nią płacić. - Na szczególną uwagę zasługuje również wprowadzenie tzw. instytucji podstawienia wierzytelności. Umożliwia ona zastąpienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką inną wierzytelnością, pod warunkiem, że będzie to wierzytelność tego samego wierzyciela - dodał Białek. Oznacza to, że osoba, która prawie spłaciła kredyt w danym banku będzie mogła zaciągnąć kolejny i zabezpieczyć go już istniejącą hipoteką.

Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP podkreślił, że nowela przewiduje możliwość zabezpieczenia tą samą hipoteką kilku kredytów, udzielonych przez jeden, albo wiele banków lub konsorcjum banków.

zew, PAP

 5

Czytaj także