Kompania Węglowa: mediator albo strajk

Kompania Węglowa: mediator albo strajk

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kompania Węglowa wydobywa rocznie 40 milionów ton węgla (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Bez porozumienia zakończyły się dotychczasowe negocjacje płacowe w Kompanii Węglowej. Strony uzgodniły więc powołanie mediatora, który ma pomóc rozwiązać spór. Fiasko rozmów z jego udziałem może oznaczać, że związkowcy rozpoczną przygotowania do strajku.
O wyznaczeniu mediatora w toczącym się sporze zbiorowym poinformował rzecznik Kompanii, Zbigniew Madej. Według informacji związkowców, mediatorem ma być Jerzy Krynicki z Mikołowa, wpisany na listę mediatorów przy ministrze pracy i polityki społecznej. Poprzednia tura rozmów zakończyła się podpisaniem protokołu rozbieżności. Wyłonienie mediatora to kolejny krok, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Działające w Kompanii związki zawodowe wszczęły spór zbiorowy z zarządem 21 marca. Domagają się dziesięcioprocentowej podwyżki płac. Zarząd Kompanii proponuje podwyżkę o 3 proc. i powrót do rozmów płacowych po pierwszym półroczu tego roku, gdy będą znane wyniki spółki za pierwszych sześć miesięcy i prognoza na drugą połowę roku. W planie techniczno-ekonomicznym na 2011 r. zarząd spółki zakładał utrzymanie wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie. Związkowcy zagrozili, że jeżeli w toku negocjacji w ramach sporu zbiorowego nie dojdzie do porozumienia, strona społeczna uzyska prawo do przeprowadzenia referendum strajkowego i ewentualnego protestu.

Po raz ostatni sprawy płacowe w Kompanii były uzgadniane we wrześniu 2010 roku, kiedy związki groziły strajkiem w proteście przeciwko nowej strategii Kompanii. Jednym z punktów zawartego wówczas porozumienia było uzgodnienie warunków wzrostu wynagrodzeń w firmie w 2010 r. Strony ustaliły wówczas, że wynagrodzenia w Kompanii będą corocznie negocjowane, przy czym na pewno nie będą spadać. Ubiegłoroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń szacowano wstępnie na ok. 3 proc., co - według związkowców - oznaczało, że "realnie płace nie spadają".

Kompania Węglowa jest największą górniczą firmą w Europie - firma zatrudnia ok. 60 tys. osób. Kompania skupia 15 kopalń, zgrupowanych w czterech centrach wydobywczych. Rocznie wydobywa ponad 40 mln ton węgla.

PAP, arb