Sejm: SKOK-i będą mogły emitować obligacje

Sejm: SKOK-i będą mogły emitować obligacje

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. Wikipedia)
Sejm przyjął nowelizację ustawy o obligacjach, zakładającą, że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe będą mogły emitować obligacje, a Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowy Fundusz Kapitałowy będą mogły emitować tzw. obligacje przychodowe. Za ustawą głosowało 249 posłów, 158 było przeciw, 15 się wstrzymało.
Nowelizacja umożliwia Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym emisję obligacji. Zwolennicy takiego rozwiązania argumentowali, że  SKOK-i, mimo że posiadają osobowość prawną, prowadzą działalność niezarobkową, co oznacza, iż nie mogą prowadzić zarobkowej działalności gospodarczej, a to uniemożliwia im emisję obligacji.

Nowelizacja pozwala też BGK emitować tzw. obligacje przychodowe. Umożliwiają one przyznanie obligatariuszowi (nabywcy obligacji) prawa do  zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami emitenta obligacji. Roszczenia takie są zaspokajane m.in. z całości albo części przychodów lub majątku z inwestycji, które zostały sfinansowane dzięki emisji obligacji.

Analogiczne do BGK możliwości emisji obligacji przychodowych uzyskuje także Krajowy Fundusz Kapitałowy. Instytucja ta udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w firmy, które mają siedziby w Polsce, przede wszystkim innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Ustawa trafi teraz do Senatu.

zew, PAP

 0

Czytaj także