Hiszpania bezrobotnych

Hiszpania bezrobotnych

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Jose Zapatero rządzi Hiszpanią od 2004 r. (fot. Wikipedia)
Rosnące bezrobocie jest głównym nieszczęściem dla ok. 83 proc. Hiszpanów; na drugim miejscu Hiszpanie wskazują stan gospodarki, zaś na trzecim - klasę polityczną jako źródło problemów kraju - wynika z ostatniego sondażu Ośrodka Badań Socjologicznych (CIS).
Sytuację gospodarczą 78 proc. ankietowanych ocenia jako "złą" lub "bardzo złą". Sondaż wykazał także, że w społeczeństwie wzrasta zaniepokojenie zjawiskiem imigracji zarobkowej; odczuwa je 12 proc. badanych. Brak poczucia bezpieczeństwa to kolejny problem, na który wskazało 8 proc.

W pierwszym kwartale tego roku bezrobocie w Hiszpanii wzrosło o ponad 213 tys. osób. Minister pracy Valeriano Gomez określił ten wzrost jako "poważny" i "bardzo negatywny". Według danych ogłoszonych w piątek, bez pracy jest obecnie ponad 4,9 miliona osób. Wicepremier Alfredo Perez Rubalcaba także ocenił ostatnie dane z rynku zatrudnienia jako "złe". - Tworzymy mało miejsc pracy, a te, które tworzymy, szybko ulegają zniszczeniu - przyznał.

W kraju, którym rządzi socjalista Jose Zapatero, milion osób od dwóch lat nie może znaleźć pracy. Do tego należy dodać 1,2 mln osób, które nie znalazły pracy w roku poprzednim. Być młodym w Hiszpanii stało się synonimem bycia bezrobotnym. Ok. 65 proc. młodych ludzi w wieku od 16 do 19 lat, poszukujących pracy, nie znajduje jej. Tak samo jak 41 proc. osób w wieku 20 - 24 lat.

Szczególnie trudna jest sytuacja około 1 miliona 400 tysięcy rodzin, w których nie pracuje ani jedna osoba. Rząd ustanowił zapomogi w wysokości 350 euro miesięcznie dla bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku. Warunkiem korzystania z tej pomocy jest dokształcanie się na kursach zawodowych.

zew, PAP

 2

Czytaj także