Pałek policyjnych już nie można importować ani eksportować

Pałek policyjnych już nie można importować ani eksportować

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czemu KE zakazała importu pałek? (fot. Rrb1/Wikipedia)
KE zakazała eksportu i importu pałek policyjnych oraz rozszerzyła listę towarów, których eksport podlega kontroli, o niektóre środki znieczulające.
Decyzja Komisji Europejskiej rozszerza istniejącą od 2005 roku listę towarów podlegających zaostrzonym kontrolom eksportowym ze względu na to, że mogą być użyte do stosowania represji, wyroków śmierci, tortur lub niehumanitarnego traktowania ludzi. "Chcę podkreślić, że UE jest przeciwna jakiejkolwiek formie kary śmierci, a dzisiejsza decyzja jest wkładem do szerzej zakrojonych wysiłków UE na rzecz zniesienia na świecie kary śmierci" - oświadczyła w  komunikacie szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton.

KE nałożyła obowiązek posiadania specjalnego zezwolenia na eksport do  państw trzecich niektórych środków znieczulających, które mogą być stosowane podczas wykonywania kary śmierci. Zakazała m.in. eksportu i  importu pałek policyjnych i kajdanek rażących prądem.

Ashton zaznaczyła w komunikacie, że w przyszłym roku UE całkowicie zrewiduje obowiązujące obecnie zasady eksportu i importu tzw. towarów podwójnego zastosowania, czyli tych, które nie są sprzętem wojskowym ani policyjnym, ale mogą być użyte do wyrządzenia krzywdy.

Według obecnie obowiązujących reguł UE może zakazać eksportu lub  importu takich towarów do państw, o których wiadomo, że stosują karę śmierci lub tortury. Może też zaostrzyć kontrole sprzętu eksportowanego do tych państw. O poprawę obowiązujących w UE zasad zaapelowała w marcu 2010 r. organizacja obrony praw człowieka Amnesty International.

zew, PAP

 0

Czytaj także