Mundurowi niezadowoleni z emerytur. Minister chce negocjować?

Mundurowi niezadowoleni z emerytur. Minister chce negocjować?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Szef MSW chce spotkać się ze związkowcami ws. emerytur mundurowych (fot. Wprost) Źródło:Wprost
W pierwszej połowie marca 2012 r. szef MSW Jacek Cichocki chce spotkać się z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych w sprawie reformy emerytur mundurowych - poinformowała rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak.

- Zaproszenie na spotkanie zostanie wysłane przedstawicielom wszystkich związków zawodowych służb mundurowych, które brały udział w  konsultacjach społecznych. Przed planowanym spotkaniem ze stroną związkową odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dot. projektu -  poinformowała Woźniak.

Projekt reformy emerytur mundurowych został przekazany do konsultacji 10 stycznia 2012 r. Jak informowało MSW zgłoszono do niego ponad 260 uwag. Dotyczyły one m.in. włączenie funkcjonariuszy celnych do nowego systemu służb mundurowych. Część uwag zgłosiły związki zawodowe, które nie  zgadzają się z zaproponowanymi rozwiązaniami.

Głównym założeniem projektu noweli ustawy emerytalnej służb mundurowych jest wydłużenie aktywności zawodowej m.in. policjantów i  żołnierzy zawodowych. Będą oni mogli przejść na emeryturę po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracowali co najmniej 25 lat. Obecnie uprawnienia emerytalne nabywają po przepracowaniu 15 lat, bez względu na  wiek. Zaproponowane zmiany obejmą tylko tych, którzy zostaną przyjęci do  służby po wejściu w życie nowych przepisów. Zmiany nie dotyczą funkcjonariuszy pełniących już służbę. Mundurowi pełniący służbę w dniu wejścia w życie ustawy będą mieć zagwarantowane prawo wyboru pomiędzy obowiązującym a nowym systemem. Projekt przewiduje, że zachowany zostanie odrębny system emerytalny służb mundurowych (tzw. zaopatrzeniowy). To oznacza, że ta grupa zawodowa nie zostanie włączona do powszechnego systemu emerytalnego, czyli do ZUS. Funkcjonariusze i żołnierze mają nabywać prawo do emerytury po  łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku i stażu służby. Nowe zasady zakładają minimalny wiek emerytalny w wymiarze 55 lat (obecnie wiek nie  jest określony) i wydłużenie minimalnego stażu służby z 15 do 25 lat.

Obecnie świadczenie to zależy od wysokości ostatniej pensji oraz  dodatków i nagród rocznych. Po 15 latach służby wynosi 40 proc. ostatniej pensji i za każdy dodatkowy rok rośnie o 2,6 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji. Po zmianach wysokość emerytury będzie zależała od wysokości pensji z  trzech wybranych lat oraz dodatków i nagród rocznych. - Zastosowane rozwiązanie ma na celu zmianę w zakresie obliczania wysokości emerytury, uniemożliwiającą celowe podwyższanie wynagrodzenia na ostatnio zajmowanym stanowisku, mającego skutkować wzrostem świadczenia emerytalnego - napisano w uzasadnieniu projektu.

Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.

Na początku lutego Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych opowiedziała się za odrzuceniem w całości rządowego projektu noweli ustawy emerytalnej. - Projekt jest antymotywacyjny, powoduje dalszą destabilizację w służbach mundurowych, szkodząc bezpośrednio bezpieczeństwu państwa - napisano w stanowisku Federacji.

Według związkowców nie do przyjęcia w projekcie są m.in.: warunek równoczesnego osiągnięcia 25 lat służby i 55 lat życia dla uzyskania pierwszych uprawnień emerytalnych. W opinii Federacji powinno to być 25 lat służby i 50 lat życia, bądź 25 lat służby bez określania limitu wieku. Obecnie prawo do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy bez względu na wiek mają funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

eb, pap