Polacy nie chcą euro - zwłaszcza jeśli głosują na PiS

Polacy nie chcą euro - zwłaszcza jeśli głosują na PiS

Dodano:   /  Zmieniono: 
37 proc. Polaków chciałoby, aby Polska nigdy nie wstąpiła do strefy euro (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Aż 55 proc. Polaków ma negatywny stosunek do wprowadzenia w naszym kraju waluty europejskiej. Największą grupę przeciwników stanowią rolnicy, gospodynie domowe, emeryci i renciści, a także sympatycy PiS - wynika z badania TNS OBOP.

Z badania TNS OBOP zrealizowanego w dniach 2-5 lutego na  grupie 1004 osób w wieku co najmniej 15 lat, wynika, że 55 proc. Polaków ma negatywny stosunek do wprowadzenia w Polsce europejskiej waluty. 26 proc. badanych uważa, że przyjęcie wspólnej waluty nie będzie dla Polski ani dobre, ani złe, natomiast zaledwie 13 proc. respondentów jest zdania, że przyjęcie euro będzie korzystne dla Polski. W porównaniu z poprzednim badaniem z listopada 2011 r., o 7 pkt procentowych spadł odsetek przeciwników wspólnej waluty - jednocześnie nastąpił wzrost odsetka badanych, którzy w  przyjęciu wspólnej waluty nie widzą zarówno niczego dobrego, jak i  niczego złego (z 19 do 26 proc.).

Z badania TNS OBOP wynika, że mężczyźni częściej niż kobiety twierdzą, że przyjęcie europejskiej waluty będzie czymś dobrym (17 proc. wobec 10 proc.). Pozytywnie odnoszą się do tego też najmłodsi badani, w  wieku 15-19 lat (22 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (20 proc.) i  jeszcze się uczące (21 proc.), a także kierownicy i specjaliści (25 proc.), prywatni przedsiębiorcy (23 proc.) oraz uczniowie i studenci (21 proc.). Na temat euro dobrze wypowiadają się również ankietowani o  poglądach lewicowych (21 proc.) i centrolewicowych (26 proc.), osoby bardzo interesujące się polityką (23 proc.) oraz zwolennicy PSL (31 proc.) i PO (27 proc.).

Badanie wykazało, że im gorzej respondenci oceniają swoją sytuację materialną i im są starsi, tym bardziej są skłonni twierdzić, że  przyjęcie wspólnej waluty będzie czymś złym. Negatywnie o wejściu do  strefy euro – częściej od ogółu badanych – mówią również osoby z  wykształceniem podstawowym (68 proc.), robotnicy (63 proc.), rolnicy (62 proc.) oraz gospodynie domowe (65 proc.), a także badani o poglądach prawicowych (64 proc.) i sympatycy PiS (74 proc.).

Polacy byli pytani też, kiedy Polska powinna wprowadzić wspólną walutę. O wstąpieniu do strefy euro do końca 2014 r. mówiło 6  proc. badanych. 36 proc. ankietowanych stwierdziło, że Polska powinna zmienić złotówkę na euro najwcześniej w  2015 r. 37 proc. stwierdziło natomiast, że Polska nigdy nie powinna przyjąć wspólnej waluty.  Od czasu ostatniego badania (z listopada 2011 r.) ubyło osób uważających, że Polska nigdy nie powinna przyjąć wspólnej waluty europejskiej (spadek z 43 do 37 proc.). Jednocześnie wzrósł o 4 pkt procentowe odsetek badanych, którzy twierdzą, że najlepszym terminem na wprowadzenie euro jest rok 2015 lub termin późniejszy.

PAP, arb