Komisja Europejska wyciąga wnioski z kryzysu. Zobacz, co się zmieni

Komisja Europejska wyciąga wnioski z kryzysu. Zobacz, co się zmieni

Dodano:   /  Zmieniono: 
W ramach wyciągania lekcji z kryzysu KE bada rosnący sektor tzw. shadow banking (fot. sxc.hu)Źródło:FreeImages.com
W ramach wyciągania lekcji z kryzysu KE bada rosnący sektor tzw. shadow banking, czyli niebankowej działalności pożyczkowej, która nie jest regulowana. KE nie wyklucza, że po konsultacjach publicznych zaproponuje, by ten sektor podlegał przepisom, jak bankowy.
- Musimy stworzyć regulacje systemu "shadow banking", ponieważ wiemy, że ten bardzo kreatywny sektor grozi rozlaniem się ryzyka z  regulowanych obszarów sektora finansowego do tych nieregulowanych, co  powoduje nowe nieznane ryzyka - powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier. "Shadow banking", do którego należą tzw. parabanki, nie podlega regulacjom oraz nadzorowi. Barnier przyznał, że żałuje, że rynek sam nie dokonał autoregulacji tych usług. - Zawsze mam jednak problem, by uwierzyć, że samoregulacja wystarczy - dodał.

Nowe regulacje przez kryzys

W ramach wyciągania wniosków z kryzysu finansowego, co polega na  przyjmowaniu kolejnych reform ws. regulacji sektora finansowego, a w  szczególności bankowego, Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie sektora niebankowej działalności pożyczkowej, tzw. równoległego systemu bankowego (ang. shadow banking). Do tej pory "shadow banking" znajdował się na marginesie regulacji i  nadzoru, co zdaniem KE zagraża stabilności finansowej całego systemu finansowego.

- Pragniemy zapobiec obchodzeniu obowiązujących i planowanych przepisów przez podmioty i działania finansowe, co prowadziłoby do  nagromadzania się nowych źródeł ryzyka w sektorze finansowym. Dlatego też musimy lepiej zrozumieć, na czym właściwe polega równoległy system bankowy, oraz ustalić, jakie systemy regulacji i nadzoru i na jakim poziomie są w tym przypadku właściwe. Konieczne jest lepsze poznanie wszystkich części sektora finansowego - powiedział Barnier.

"Komisja Europejska musi postępować ostrożnie"

Wysokie, pragnące zachować anonimowość źródła w KE powiedziały, że po  konsultacjach publicznych, które potrwają do 1 czerwca, KE będzie miała kilka opcji działania. Jedną z nich i najprostszą będzie po prostu wymóg, by sektor "shadow banking" automatycznie stosował regulacje bankowe. Niewykluczone, że KE przedstawi propozycje w tej sprawie jeszcze przed końcem roku. Źródła zastrzegły jednak, że KE musi postępować ostrożnie, by nie pozbawić sektora finansowego pozytywnych elementów, jakie przynosi "shadow banking".

KE przyznaje, że ten "równoległy system bankowy" pełni w pewnym stopniu ważne funkcje w systemie finansowym. Tworzy na przykład dodatkowe źródła finansowania i oferuje inwestorom alternatywę w  stosunku do depozytów bankowych. Ale stanowi również potencjalne zagrożenie dla długoterminowej stabilności finansowej, ze względu na  nagromadzanie się nieznanych źródeł ryzyka w sektorze finansowym.

Regulacje po G20

Konsultacje publiczne na temat ewentualnych regulacji "shadow banking" w UE to także odpowiedź KE na działania globalne w ramach G20 na szczytach w Seulu w 2010 i w Cannes w 2011 roku. Rada Stabilności Finansowej (FSB) opracowuje zalecenia dotyczące dozoru nad tymi podmiotami i działaniami oraz ich regulacji.

Według FSB równoległy system bankowy to „system pośrednictwa kredytowego, który obejmuje podmioty i działania poza normalnym systemem bankowym". Równoległy system bankowy może potencjalnie obejmować fundusze rynku pieniężnego (MMF) oraz inne rodzaje funduszy inwestycyjnych lub produktów wykazujących cechy depozytowe; fundusze inwestycyjne, które udzielają kredytów lub stosują dźwignię finansową, w  tym fundusze inwestycyjne typu ETF i fundusze hedgingowe; przedsiębiorstwa finansowe i podmioty obracające papierami wartościowymi, udzielające kredytów lub gwarancji kredytowych lub  dokonujące transformacji terminów zapadalności lub transformacji płynności, które nie są regulowane przepisami dotyczącymi banków; zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które emitują lub gwarantują produkty kredytowe; oraz transakcje sekurytyzacyjne, pożyczki papierów wartościowych i umowy odkupu (repo).

ja, PAP