UOKiK karze taksówkarzy i ciepłowników

UOKiK karze taksówkarzy i ciepłowników

Dodano:   /  Zmieniono: 
UOKiK ukarał m.in. trzy korporacje taksówkarskie za zmowę cenową (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Kary finansowe w wysokości blisko 115 tys. zł nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na cztery dolnośląskie przedsiębiorstwa i jedną gminę m.in. za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i niedozwolone zapisy w umowach na świadczenie usług.

Jak powiedziała prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, największa kara w wysokości blisko 100 tys. zł została nałożona na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, które dostarcza ciepło na terenie Legnicy, Lubina, Głogowa i Złotoryi.

Klauzula budząca wątpliwości

- Nasze wątpliwości wzbudziła klauzula, zgodnie z którą spółka nie  ponosi odpowiedzialności za brak dostarczania ciepła spowodowany siłą wyższą, do której zaliczono m.in. strajki, śnieg czy szadź. Zapis ten bardzo szeroko i nieprecyzyjnie określał sytuacje zwalniające firmę z  odpowiedzialności. W rezultacie konsument nie mógł starać się o  odszkodowanie nawet wtedy, gdy awariom można było zapobiec – mówiła prezes.

Gmina bezprawnie obciążyła kosztami mieszkańców

Karę w wysokości blisko 9 tys. zł nałożono także na gminę Rudna, która zdaniem UOKiK nadużyła swojej pozycji dominującej. Postępowanie w  tej sprawie trwało od września 2011 r., a urząd stwierdził, że  mieszkaniec nieruchomości na terenie gminy, który chciał ją przyłączyć do sieci wodociągowej, musiał wykonać prace poza swoją posesją na własny koszt.

- Tymczasem zgodnie z prawem odbiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów prac związanych z wykonaniem przyłącza tylko na swojej nieruchomości, a wszelkie inne prace należą do przedsiębiorstwa wodociągowego. Gmina obciążała więc odbiorców nieuzasadnionymi kosztami – podkreśliła Krasnodębska-Tomkiel.

Jak powiedział dyrektor Bernard Langner z Urzędu Gminy w Rudnej, gmina nie zamierza odwoływać się od decyzji UOKiK.

Niedozwolone porozumienie taksówkarzy

Urząd nałożył również kary w wysokości od ponad 1,3 tys. zł do 3,2 tys. zł na trzy korporacje taksówkowe z Dzierżoniowa (Dolnośląskie). Trwające blisko pół roku postępowanie UOKiK wykazało, że Stowarzyszenie Radio Taxi Serce, Stowarzyszenie Taksówkarzy Dzierżoniowskich Radio Taxi Bis oraz Sudety Zrzeszenie Taksówkarzy Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie uzgodniły stawki za przejazd taksówką. UOKiK ustalił, że niedozwolone porozumienie trwało od 2007 do 2011 r.

- Wszystkie trzy korporacje podniosły ceny do takiego samego poziomu, 5 zł opłaty początkowej oraz 1,2 zł za każdy następny kilometr. Taksówkarze ustalili ceny na postojach, przekazali te informacje do  swoich zrzeszeń, które podjęły ostateczną decyzję o podwyżce. Spowodowało to, że firmy przestały ze sobą konkurować ceną za przejazdy. Po nałożeniu kary przedsiębiorcy przestali wspólnie ustalać ceny –  dodała prezes.

Przedsiębiorcy zmienią niezgodne z prawem praktyki?

W ciągu ostatniego miesiąca wrocławska delegatura UOKiK wydała także decyzje dotyczące nadużywania pozycji dominującej na rynku odprowadzania ścieków i dostaw wody wobec gmin Trzebnica i Wisznia Mała, a także wobec naruszenia zbiorowych interesów konsumentów na rynku dostaw ciepła wobec Zakładu Energetyki Cieplnej w Bolesławcu, przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Strzelcach Krajeńskich i firmie ECO Jelenia Góra.

- Wszyscy przedsiębiorcy dobrowolnie zobowiązali się jednak do zmiany niezgodnych z prawem praktyk – zaznaczył dyrektor wrocławskiej delegatury UOKiK Zbigniew Jurczyk.

is, PAP

 0

Czytaj także