Płock zmieni lotnisko w centrum biznesowe

Płock zmieni lotnisko w centrum biznesowe

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ponad 509 tys. zł dofinansowania otrzyma Płock z UE na przygotowanie do 2014 r. nowych terenów inwestycyjnych o powierzchni prawie 524 ha (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Ponad 509 tys. zł dofinansowania otrzyma Płock z UE na przygotowanie do 2014 r. nowych terenów inwestycyjnych o powierzchni prawie 524 ha. Wartość całego przedsięwzięcia to 1,5 mln zł.
Miasto złożyło w 2011 r. wniosek o wsparcie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki. Jak poinformował płocki urząd miasta, to pierwszy wniosek aplikacyjny złożony przez tamtejszy samorząd, który uzyska dofinansowanie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt obejmuje trzy odrębne tereny inwestycyjne zlokalizowane w  granicach Płocka: obszar nadbrzeżny Wisły, obszar lotniska cywilnego wraz z terenami przyległymi, a także obszar Jaru Brzeźnicy na  peryferiach miasta. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną niezbędne opracowania dotyczące m.in. koncepcji zagospodarowania terenów, w tym oceny stanu infrastruktury technicznej i analizy formalno–prawnej nieruchomości.

Według płockiego urzędu miasta trzy wskazane tereny inwestycyjne stanowią przede wszystkim własność samorządu. Przewiduje się, iż na tym obszarze, w terminie do pięciu lat od zakończenia projektu, ulokuje swoje inwestycje co najmniej trzech przedsiębiorców.

ja, PAP

 0

Czytaj także