TFI urosły razem z giełdą

TFI urosły razem z giełdą

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Aktywa zgromadzone w TFI zwiększyły się w czerwcu o 2,4 proc., co oznacza wzrost o 3 mld zł. Na koniec miesiąca wyniosły one ok. 128,2 mld zł - wynika z raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"Wzrost wartości zarządzanych środków to przede wszystkim wynik dobrej koniunktury na rynkach finansowych. W czerwcu główny indeks warszawskiej giełdy WIG wzrósł o 8 proc., a główny indeks obligacji skarbowych IROS o 1,18 proc. W efekcie ponad 80 proc. funduszy zakończyło miesiąc na plusie" - podały Analizy Online. Dodano, że w czerwcu saldo wpłat i wypłat do funduszy było dodatnie i według szacunków Analiz Online wyniosło ok. plus 0,9 mld zł.

W raporcie poinformowano, że największy napływ nowych środków wśród funduszy przeznaczonych dla klientów indywidualnych odnotowały fundusze dłużne, które dzięki dodatkowo świetnej koniunkturze na rynku długu, zwiększyły wartość zarządzanych środków o 3,4 proc. W efekcie na koniec miesiąca przekroczyły one wartość 25 mld zł.

Jak podały Analizy Online, kolejny miesiąc z rzędu klienci wypłacali aktywa z funduszy akcyjnych i mieszanych. "Mimo to, dzięki dobrym wynikom z zarządzania, łączna wartość aktywów funduszy akcyjnych wzrosła o 0,9 mld zł (4,4 proc.) i wynosi już prawie 22 mld zł, a funduszy mieszanych o 0,4 mld zł (1,7 proc.), do 20,5 mld zł" - napisano.

Wartość funduszy aktywów niepublicznych wzrosła o 9,3 proc. do 20,8 mld zł, a wartość aktywów funduszy sekurytyzacyjnych wzrosła o 216 mln zł. Największy spadek wartości aktywów zanotowała z kolei grupa funduszy gotówkowych i pieniężnych - ponad 1,55 mld zł. "Taki wynik jest spowodowany przede wszystkim odpływem prawie 1,5 mld zł środków z trzech funduszy, których portfele zawierały papiery PBG" - skomentowano.

Dodano, że niewielkie ujemne zmiany wartości aktywów zanotowały fundusze nieruchomości (minus 200 mln zł), fundusze absolutnej stopy zwrotu ( minus 104 mln zł) i fundusze ochrony kapitału (minus 90 mln zł). Bardzo małe zmiany zaszły w grupie funduszy surowców, których aktywa skurczyły się o zaledwie 3 mln zł, na co wpływ miał równie niewielki odpływ środków (minus 4 mln zł). W raporcie poinformowano, że w całym półroczu wartość zarządzanych aktywów wzrosła o ponad 13 mld zł (11,6 proc.).

zew, PAP

 0

Czytaj także