Wielka Brytania: zrezygnuj z odpraw, dostaniesz akcje firmy

Wielka Brytania: zrezygnuj z odpraw, dostaniesz akcje firmy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Według Osborne’a pracownicy otrzymaliby akcje o wartości od 2 tys. do 50 tys. funtów (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Brytyjski minister finansów George Osborne wystąpił z inicjatywą przyznawania zatrudnionym wolnych od podatku od zysków kapitałowych akcji pracowniczych w zamian za rezygnację z części ochrony, jaką zapewnia im obecne prawo pracy.

Propozycje, które Osborne przedstawił na konferencji Partii Konserwatywnej w Birmingham, przewidują m.in. zrzeczenie się prawa do wystąpienia na drogę sądową przez pracownika przekonanego, że pracodawca zwolnił go niesłusznie bądź niezgodnie z przepisami, a także z ustawowego prawa do odprawy przy zwolnieniach grupowych. Pracownicy nie mogliby też występować do pracodawcy z wnioskiem o uelastycznienie godzin pracy czy też wydłużenie okresu urlopu macierzyńskiego.

W zamian akcje o wartości od 2 do 50 tysięcy funtów

Proponowane rozwiązania byłyby obowiązkowe dla nowo zatrudnianej załogi lub nowo rejestrowanych firm, a w przypadku pracowników zatrudnionych przed ich wprowadzeniem miałyby charakter opcjonalny. Motywem wystąpienia z tą inicjatywą, zawartą w przygotowanym dla rządu raporcie przedsiębiorcy Adriana Beecrofta, jest przekonanie, że w razie wprowadzenia ułatwień w zwalnianiu pracowników pracodawcy byliby bardziej skłonni do zwiększania zatrudnienia.

Minister spodziewa się, że propozycja byłaby atrakcyjna zwłaszcza dla małych i średnich firm, a zwłaszcza tych, które na rynku jeszcze nie okrzepły. Z tym segmentem gospodarki Osborne wiąże nadzieje na wzrost zatrudnienia. Według Osborne’a pracownicy otrzymaliby akcje o wartości od 2 tys. do 50 tys. funtów, a zysk z nich nie byłby opodatkowany. Minister sądzi, że w ten sposób pracodawcy byliby mniej skrępowani sztywnymi przepisami i biurokracją.

Związkowcy sceptyczni

Od propozycji Osborne’a zdystansowały się związki zawodowe. Sekretarz generalny centrali związkowej GMB Paul Kenny oświadczył, że przyjęcie ich nie przełoży się ani na wzrost gospodarki, ani na nowe miejsca pracy. Sceptyczni są także niektórzy eksperci, wskazując, że podatnicy już teraz mają możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych dzięki bezpiecznemu systemowi inwestowania zwanemu ISA.

Osborne zasugerował, że jego inicjatywa skorzystałaby z szybkiej ścieżki ustawodawczej i zmiany w prawie weszłyby w życie od kwietnia 2013 r., czyli od najbliższego roku obrachunkowego, który w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się z początkiem kwietnia. Koszty proponowanych rozwiązań rząd wycenia na 100 mln funtów w roku finansowym 2017-18.

"Stawajcie się właścicielami firmy"

- Bierzcie akcje i stawajcie się właścicielami firmy, dla której pracujecie. Właściciele, pracownicy i urzędnik podatkowy, wszyscy razem – zachwalał pomysł Osborne, przedstawiając swoją partię jako polityczny wybór dla ludzi mających aspiracje życiowe. W przemówieniu Osborne zapowiedział też specjalne uregulowania podatkowe dla firm wprowadzających nowe technologie eksploatacji gazu łupkowego.

Do kwietnia 2015 r., gdy rozpoczyna się rok obrachunkowy 2015-16, Osborne chce zapewnić dodatkowy wzrost aktywów państwa o 16 mld funtów, w tym o 10 mld dzięki redukcji świadczeń socjalnych. Plany rządu zakładają zrównoważenie budżetu w ciągu pięciu lat.

Gospodarka brytyjska jest w recesji. Według prognoz produkt krajowy brutto spadnie w bieżącym roku o 0,5 proc.

ja, PAP

 0

Czytaj także