Młodzi Hiszpanie i Grecy coraz bardziej bezrobotni

Młodzi Hiszpanie i Grecy coraz bardziej bezrobotni

Dodano:   /  Zmieniono: 
Europejska młodzież przegrywa walkę na rynku pracy (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Bezrobocie w UE wyniosło w grudniu 2012 roku 10,7 proc., a w strefie euro - 11,8 proc. - podał Eurostat. W Polsce w tym czasie bezrobocie, liczone przez Eurostat, wyniosło 10,6 proc. (według obliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 13,3 proc.).
Najgorzej na rynku pracy prezentuje się sytuacja młodych Europejczyków. W Hiszpanii i Grecji bez pracy pozostaje - odpowiednio - 56,5 i 57,6 proc. osób poniżej 25 roku życia (w Polsce - 28,4 proc.).

Najmniejsze problemy z bezrobociem mają Austria (4,5 proc.), Luksemburg (5,1 proc.) i Dania (5,4 proc.).

arb, Eurostat