Wyrok TK: nauczyciele mogą domagać się dodatków

Wyrok TK: nauczyciele mogą domagać się dodatków

Dodano:   /  Zmieniono: 
TK uznał za zgodnY z art. 163 ust. 1 i 4 Konstytucji artykuł 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, fot. Wprost
Przepis Karty Nauczyciela zobowiązujący samorządy do wypłacania nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających jest zgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjni.
Z wnioskiem o zbadanie przepisu Karty Nauczyciela wystąpiło do Trybunału Konstytucyjnego pięć rad gmin. Trybunał uznał za zgodny z art. 163 ust. 1 i 4 Konstytucji artykuł 30a ust. 3 Karty Nauczyciela. Tym samym nauczyciele mogą domagać się jednorazowych dodatków uzupełniających wyrównujących ich pensje. Dodatki te wypłacać muszą samorządy.

Rozprawie przewodniczył sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Rymar, sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz.

sjk, trybunal.gov.pl
 0

Czytaj także