Coraz trudniej o zyski

Coraz trudniej o zyski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak do tej pory 2014 r. nie zapisuje się najlepiej w pamięci inwestorów. Co gorsza, niezbyt optymistyczne są również perspektywy na dalszą jego część. Nie spełniają się oczekiwania wyraźnej poprawy sytuacji makroekonomicznej, silnie widoczne w pierwszych miesiącach roku. Coraz bliższa staje się perspektywa początku cyklu zaostrzania polityki pieniężnej przez Fed.

WIG20 i WIG od początku roku niemal nie zmieniły swej wartości, wskaźnik średnich firm zniżkuje o prawie 10 proc., a indeks najmniejszych spółek idzie w dół o niemal 19 proc. Nie sprawdziły się optymistyczne prognozy dotyczące wzrostu kursów akcji. Złożyło się na to kilka czynników, w większości trudnych do przewidzenia. To głównie konflikt między Rosją a Ukrainą oraz sytuacja w Iraku i Strefie Gazy. Zamiast oczekiwanego ożywienia gospodarczego mamy zahamowanie tempa wzrostu w Polsce i powrót stagnacji w strefie euro. Na tym tle w zupełnie innym świetle ocenić należy lokaty bankowe. Mimo rekordowo niskich stóp procentowych oprocentowanie oferowane przez banki okazało się wcale nie tak nieatrakcyjne. Dzięki rekordowo niskiej inflacji realne zyski z lokat, nawet po opodatkowaniu, sięgają 2-3 proc. Rozpoczęty w lipcu okres deflacji, który prawdopodobnie potrwa kilka miesięcy, będzie dodatkowo premiował zwolenników lokat. Najlepiej jak do tej pory wychodzą ci, którzy zdecydowali się na powierzenie pieniędzy funduszom papierów dłużnych. W przypadku części z nich 24-miesięczne stopy zwrotu przekraczają 10 proc., a zyski z ostatnich 12-miesięcy sięgają 3-6 proc. Gdy wydawało się, że ich dobra passa będzie dobiegać końca wraz ze zbliżającą się perspektywą podwyżek stóp procentowych, otrzymały one nieoczekiwane „wsparcie” ze strony pogarszających się perspektyw gospodarki. Wraz z obawami o utrzymanie wysokiego tempa wzrostu PKB i malejącą inflacją początek cyklu zaostrzania polityki pieniężnej przesunął się na dalszą przyszłość.

Inwestorzy będą musieli wkrótce zmierzyć się z problemem zmian warunków, które doprowadzą do przetasowań na inwestycyjnej mapie korzyści. Zakładając, że po trwającym prawdopodobnie jeszcze kilka miesięcy okresie napięć wokół Ukrainy dojdzie do złagodzenia konfliktu, a jednocześnie sytuacja w gospodarce strefy euro i w naszej zacznie się poprawiać, warto będzie stawiać na akcje. Choć perspektywa podwyżek stóp procentowych oddaliła się, to jednak powróci ona prawdopodobnie już za kilka miesięcy. A to z kolei stawia pod znakiem zapytania możliwość osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu na funduszach papierów dłużnych.

Autor jest analitykiem firmy Open Finance

Więcej możesz przeczytać w 35/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Czytaj także