Transport i logistyka

Transport i logistyka

Dodano:   /  Zmieniono: 

Alfa Projekt: innowacje w KEP

Alfa Projekt jest liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań IT dla sektora KEP. Flagowym produktem spółki jest modułowy system &UP, stworzony i stale rozwijany z myślą o optymalizacji procesu logistycznego na każdym jego etapie – od momentu nadania przesyłki aż po jej doręczenie. Nowatorskie rozwiązania Alfa Projekt – dzięki przepływowi danych w czasie rzeczywistym – umożliwiają szybkie i efektywne zarządzanie pracą kurierów. Automatycznie analizują sytuację na drogach oraz przydzielają kolejne zlecenia na podstawie bieżącej lokalizacji doręczycieli. Ponadto – w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych – aktualizują zadania całego zespołu, zapewniając skuteczną dostawę przesyłek. Stały przepływ danych gwarantowany przez rozwiązania informatyczne Alfa Projekt umożliwia szybką reakcję w każdych okolicznościach, co finalnie przekłada się na zadowolenie konsumentów. Co niezwykle istotne, wszystkie informacje przekazywane przez urządzenia mobilne kurierów są także archiwizowane w celu ich dalszej analizy. Na podstawie zebranych danych systemy IT same wypracowują i rekomendują optymalny model pracy całego zespołu dostarczycieli. Inteligentne systemy informatyczne Alfa Projekt są odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed branżą logistyczną w dobie jej dynamicznego rozwoju. Jak wskazują najnowsze prognozy firmy analitycznej PMR, polski rynek e-commerce powiększy się w tym roku o 15 proc. i osiągnie wartość 27,3 mld zł. Dwucyfrowa dynamika wzrostu to nie tylko wyzwanie dla operatorów e-handlu, ale także dla firm kurierskich. Do obsługi skokowo rosnącej liczby przesyłek niezbędne są innowacyjne technologie, które w pełni zautomatyzują proces logistyczny.

Klient jest najważniejszy

Dzięki aplikacji na telefony komórkowe będziemy mogli monitorować dostawy do klientów podczas całego procesu, mając przy tym stałą komunikację z przewoźnikiem – mówi Marcin Ormanty, dyrektor łańcucha dostaw z firmy SINIAT.

„Szybciej, taniej, wydajniej” – czy to nadal są główne hasła w logistyce?

Oczywiście tak, choć z biegiem lat obserwuję istotną zmianę w postrzeganiu logistyki, jej znaczenia i zakresu. Nigdy nie uciekniemy od starań o obniżanie kosztów, ale w dłuższej perspektywie nie możemy się zamknąć w tym wąskim zakresie i skupiać się tylko na własnym przedsiębiorstwie.

Jakie zatem dostrzega pan różnice w logistyce państwa firmy?

Nasza strategia w logistyce zaczyna się od stwierdzenia, że jesteśmy odpowiedzialni za całość łańcucha dostaw, rozumianego w ten sposób, że chodzi nie tylko i wyłącznie o firmę SINIAT, ale także o naszych dostawców i przede wszystkim o naszych klientów. I nasza odpowiedzialność za doskonalenie procesów logistycznych sięga obu tych krańców. Z uwagi na to, że dla nas, jako firmy SINIAT, najważniejszym elementem jest orientacja na klienta, kładziemy bardzo duży nacisk na pełną informację w zakresie dostaw naszych produktów do klienta końcowego.

W jaki sposób chcą państwo zarządzać takimi zmianami?

Podstawą jest komunikacja, informacja i wdrażanie najlepszych praktyk. Chcemy, by nasi partnerzy w łańcuchu dostaw także po swojej stronie osiągali poprawę efektywności, i staramy się im w tym pomagać. Sięgamy także po inspiracje z rynku oraz wspierające nowoczesne systemy, które muszą nadążać za wymaganiami Grupy ETEX, do której należy SINIAT. Przyjęliśmy dwa założenia: takie systemy muszą przekraczać obecne po trzeby naszego przedsiębiorstwa, a dostawcy muszą dysponować zestawem innowacji, być dla nas partnerem w rozwoju.

Co już udało się osiągnąć? Co jest obszarem do rozwoju?

Z ciekawych projektów, które obecnie realizujemy, wskazałbym koncepcję wykorzystania aplikacji mobilnej na telefony komórkowe, dzięki której będziemy mogli monitorować dostawy do klientów podczas całego procesu, wraz ze stałą komunikacją z przewoźnikiem. Pozwoli nam to jeszcze bardziej poprawić jakość obsługi naszych klientów, a dla całego procesu logistycznego zapewni pełną informację. Jest to część obszernego projektu związanego z platformą TRANSPOREON. Początkowo wdrożyliśmy część związaną z automatycznym wyborem najlepszego przewoźnika dla danego zlecenia transportowego oraz alokowaniem zleceń do przewoźników kontraktowych, a także system zarządzania oknami czasowymi, aby zharmonizować operacje magazynowe z możliwościami i optymalnymi działaniami przewoźników. Ten ruch zmniejszył do minimum kolejkę ciężarówek oczekujących na załadunek, przyniósł określone korzyści finansowe po stronie przewoźników, a nam jako załadowcy wniósł lepszą alokację zasobów po stronie magazynu, a co za tym idzie – redukcję administracyjnych kosztów logistycznych.

Logistyka dla e-handlu

Dr inż. Andrzej Bobiński

Prezes firmy Logifact-Systems specjalizującej się w projektowaniu magazynów i centrów logistycznych oraz dostarczającej i wdrażającej informatyczne systemy zarządzania magazynem logifact®WMS

Polski rynek e-commerce należy obecnie do najdynamiczniej rozwijających się w Europie, a jego wartość z każdym rokiem wzrasta i zgodnie z prognozami w roku 2016 ma osiągnąć 40 mld zł. W realiach rynku e-commerce oprócz ceny towaru duże znaczenie mają również zakres oferty, dostępność oferowanego asortymentu, a także sposób, czas i terminowość dostawy czy nawet przyjazna polityka obsługi zwrotów. Uwarunkowania te stanowią nowe wyzwania dla logistyki i powodują konieczność odmiennego niż przy obsłudze handlu tradycyjnego ukształtowania procesów logistycznych oraz zarządzania tymi procesami. Z wielu czynników wpływających na rozwiązania logistyczne dla e- commerce na uwagę zasługują: – Duże rozdrobnienie zamówień. W praktyce oznacza to dużą liczbę wysyłek (nawet kilkadziesiąt tysięcy dziennie) zawierających średnio kilka sztuk towaru. Oddzielną grupę stanowią liczne wysyłki jednopozycyjne (jedna sztuka na zlecenie). – Tendencja do rozszerzania oferty asortymentowej przy jednoczesnym utrzymywaniu konkurencyjnych terminów dostawy powodująca stały wzrost liczby artykułów utrzymywanych na stanie magazynowym. W magazynach obsługujących handel internetowy na stanie znajduje się nawet kilkadziesiąt tysięcy artykułów. – Konieczność przygotowania w krótkim czasie dużej liczby wysyłek (nierzadko kilkanaście tysięcy i więcej na dobę), co wymusza bardzo dużą wydajność nie tylko samej kompletacji zleceń, ale również ich kontroli i pakowania. Liderzy rynku na przygotowanie paczki zawierającej do kilku drobnych pozycji, wraz z dołączeniem do niej niezbędnych dokumentów, potrzebują średnio tylko 40-60 sekund. Biorąc pod uwagę tylko powyższe czynniki widać, że zarówno system zarządzania, organizacja procesów magazynowych, jak i wyposażenie techniczne muszą być wyspecjalizowane, aby móc zapewnić wysoką wydajność obsługi procesów magazynowych przy jednoczesnym utrzymaniu racjonalnych kosztów. Dzisiaj trudno już sobie wyobrazić efektywne zarządzanie magazynem bez wsparcia ze strony informatycznego systemu klasy WMS (Warehouse Management System). Systemy tej klasy są przeznaczone do sterowania przepływami ładunków w magazynie, koordynowania prac magazynowych i wsparcia właściwej organizacji logistycznej. Należy jednak pamiętać, że standardowy system WMS, dobrze spełniający swoje zadanie w magazynie obsługującym tradycyjny model sprzedaży, nie sprawdzi się w dla e-commerce bez właściwego przystosowania i wyposażenia w specjalnie zaprojektowane w tym celu funkcje. Większość wysyłek e-commerce odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Konieczne jest zatem, aby system WMS wyposażony był dodatkowo w specjalne, działające online interfejsy odpowiedzialne za komunikację z systemami kurierskimi. W ten sposób jeszcze w trakcie pakowania przesyłki w magazynie system WMS może poinformować o niej firmę kurierską, która w odpowiedzi przesyła komplet niezbędnych etykiet i dokumentów wysyłkowych drukowanych w trybie online w magazynie. Wydajna i prawidłowa praca magazynu to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do konkurowania na rynku e-commerce. Warto więc na nowo zdefiniować ramy organizacji logistycznej, aby przy odpowiednim dopasowaniu systemu informatycznego, infrastruktury funkcjonalno-przestrzennej i wyposażenia technicznego możliwa była realizacja założonych celów logistycznych.

Uniwersalny zespół portowy

Celem jest podwojenie wielkości przeładowywanych towarów, by w 2027 r. przekroczyć 42 mln ton rocznie. Doprowadzić do tego mają inwestycje zaplanowane w nowej strategii rozwoju, a także te, które zrealizowano w zespole portowym Szczecin-Świnoujście.

Oba porty leżą na najkrótszej trasie ze Skandynawii do Europy Środkowej i Południowej, mają status portów bazowych sieci TEN-T i stanowią integralne ogniwa korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Zespół portowy Szczecin-Świnoujście może dziś obsłużyć niemal każdy ładunek w międzynarodowym obrocie morsko-lądowym i lądowo-morskim. Obejmuje to wszystkie środki transportu lądowego, w tym drogowego, kolejowego i wodno-śródlądowego. Oba porty, jedyne na polskim wybrzeżu, mają możliwość skomunikowania transportem barkowym z rejonem Berlina i z całym zachodnioeuropejskim systemem dróg wodnych. Obecnie w portach przeładowuje się drobnicę kontenerową, promową i konwencjonalną, a także ładunki masowe, takie jak węgiel, ruda, zboża oraz ładunki z grupy inne masowe, tj. kruszywo, zrębki, nawozy i smoła, co potwierdza ich uniwersalny charakter. W obu portach przeładowuje się rocznie ok. 23 mln t towarów. W latach 2007-2013 na budowę i modernizację infrastruktury portów zainwestowano, korzystając ze środków unijnych, blisko 500 mln zł. Dzięki temu przebudowano w nich infrastrukturę drogową i kolejową, powstają nowe place magazynowe i miejsca postojowe. W sąsiedztwie szczecińskiego elewatora zbożowego Ewa trwa przebudowa nabrzeży. Ich konstrukcja pozwala na przyjmowanie dużych jednostek i ładunków, które po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m będą zawijać do Szczecina. W Świnoujściu powstaje nowe stanowisko dla promów morskich, zbudowano tam blisko trzykilometrowy falochron portu zewnętrznego stanowiącego element terminala LNG w Świnoujściu. ZMPSiŚ zamierza nadal polepszać dostęp do portu od strony wody i zaplecza lądowego. Świadczą o tym planowane w najnowszej strategii inwestycje. Ich suma sięga blisko 1 mld zł. Są ukierunkowane na uzyskanie przez baseny i nabrzeża portowe lepszych parametrów nawigacyjnych umożliwiających przyjmowanie dużych jednostek. W celu lepszego przystosowania infrastruktury do obsługi transportu intermodalnego w Świnoujściu przewidziano m.in.: rozbudowę nabrzeży, dróg, torowisk, placów manewrowo-postojowych oraz budowę w porcie zewnętrznym stanowiska statkowego do eksportu LNG. Dalsze działania obejmują pogłębienie akwatorium portowego w porcie wewnętrznym do 14,5 m oraz rozbudowę i dostosowanie do tej głębokości nabrzeży portowych oraz zalądowienie Basenu Trymerskiego. Z kolei w Szczecinie przewiduje się dostosowanie parametrów portu do pogłębionego do 12,5 m toru wodnego, w tym poprawę stanu infrastruktury portowej w Kanale Dębickim przez jego pogłębienie, a także rozbudowę nabrzeży i ich infrastruktury oraz przebudowę nabrzeży w rejonie Basenu Kaszubskiego.

Więcej możesz przeczytać w 44/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Czytaj także