Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fundusze wierzytelności to wyjątkowo ciekawa alternatywa dla inwestorów szukających zadowalających stóp zwrotu, zwłaszcza w środowisku niskich stóp procentowych.

Od ponad dwóch lat notowania największych polskich spółek na warszawskiej giełdzie nie zachwycają, pokazując relatywną słabość naszego rynku. 2013 rok należał do małych i średnich spółek, jednak od stycznia także na MiŚS obserwujemy wyraźną przecenę. Dodatkowo na generalną słabość polskiego rynku nakładają się także inne czynniki wewnętrzne (np. przeniesienie aktywów z OFE do ZUS, zdejmujące długoterminową premię strukturalną) oraz zewnętrzne (np. konflikt ukraińsko-rosyjski), których wpływ na wyceny na GPW jest nie do zlekceważenia. Nic więc dziwnego, że inwestorzy szukają alternatyw inwestycyjnych. Takim przykładem mogą być fundusze wierzytelności.

Więcej możesz przeczytać w 47/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Czytaj także