Prezes T-Mobile Polska: Aukcja LTE to porażka

Prezes T-Mobile Polska: Aukcja LTE to porażka

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Smartfon (fot. LoloStock/Fotolia.pl)
- T-Mobile Polska uważa, że można już mówić o porażce aukcji na częstotliwości z pasma 800/2600 MHz, a każdy dzień kontynuowania licytacji oddala od celu, jakim jest skuteczne i efektywne rozdysponowanie częstotliwości, poinformował prezes T-Mobile Polska Adam Sawicki.
"Dzisiaj można już powiedzieć, że aukcja na częstotliwości z pasma 800/2600 MHz okazała się porażką. Każdy dzień kontynuacji trwającej już od ośmiu miesięcy licytacji oddala nas od celu, jakim jest skuteczne i efektywne rozdysponowanie częstotliwości. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest błędne domniemanie, że wszyscy uczestnicy aukcji będą dążyli do jej racjonalnego zakończenia. Niestety, nierówna sytuacja wyjściowa, wynikająca z różnic w posiadanych zasobach częstotliwości, oraz brak zapisów gwarantujących wywiązanie się ze zobowiązań doprowadziły nas do tej sytuacji bez wyjścia" – powiedział Sawicki, cytowany w komunikacie na stronie internetowej operatora.

Sawicki wskazał w piśmie, że próbą wyjścia z tego impasu jest propozycja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zmiany Rozporządzenia, która zakłada zakończenie aukcji po 115 dniu i rozdysponowanie częstotliwości w innym trybie. Niestety, w jego opinii, mimo słuszności samej intencji zakończenia aukcji, takie jednostronne rozwiązanie tego problemu nie przyniesie nikomu korzyści, ponieważ jego implikacje prawne sparaliżują rozwój rynku telekomunikacyjnego w niekończących się sporach sądowych na wiele lat.

"Ostatnie spotkania zespołu ekspertów ds. telekomunikacji przy Radzie ds. Cyfryzacji pokazują, że teraz, kiedy wszyscy jesteśmy bogatsi o doświadczenia płynące z aukcji i zgadzamy się w gronie ekspertów, że dalsze jej prowadzenie nie przyniesie nikomu trwałego pożytku, możemy wspólnie wypracować scenariusz zaspokajający potrzeby wszystkich interesariuszy: obywateli, państwa i operatorów telekomunikacyjnych, bez ryzyk prawnych związanych z przedstawionym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projektem Rozporządzenia" – dodał prezes T-Mobile Polska.

Napisał także, że dla T-Mobile Polska najważniejsze jest sprawne rozdysponowanie częstotliwości bez naruszania praw żadnego z uczestników aukcji, ponieważ tylko takie rozwiązanie zapewni stabilny rozwój całej branży w nadchodzących latach i pozwoli na szybką realizację inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, które są niezbędne dla budowy konkurencyjności polskiej gospodarki w cyfrowym świecie.

"Takie rozwiązanie w naszym przekonaniu jest możliwe przy realizacji zaproponowanego przez Zespół scenariusza w wariancie 1 lub 3. Niestety, wariant 2 budzi – podobnie jak propozycja przedstawiona przez Ministerstwo – duże wątpliwości prawne i z tego względu nie rozwiąże wszystkich problemów i kontrowersji. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji weźmie pod uwagę głos rozsądku płynący z branży i nie będzie wprowadzało rozwiązania, które może zdestabilizować sytuację na rynku telekomunikacyjnym" – podsumował prezes T-Mobile Polska.

(ISBnews)
 3

Czytaj także