Zmiana w Państwowej Agencji Atomistyki. Nowy prezes ma wdrażać program energetyki jądrowej

Zmiana w Państwowej Agencji Atomistyki. Nowy prezes ma wdrażać program energetyki jądrowej

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa Źródło:Fotolia / fot. wlad074
Łukasz Młynarkiewicz zastąpił Andrzeja Przybycina na stanowisku prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. „Zmiana na stanowisku Prezesa PAA jest związana z wdrażaniem Programu polskiej energetyki jądrowej” – wyjaśnia ministerstwo energii.

Premier 10 września na wniosek Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, odwołał Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Andrzeja Przybycina. Pełnienie obowiązków Prezesa PAA z dniem 11 września 2019 r. powierzono dr. Łukaszowi Młynarkiewiczowi, dotychczas piastującemu stanowisko Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. „Poprzednio odpowiadał on za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, a także postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów strategii, planów lub przedsięwzięć” – podano w komunikacie. Wyjaśniono, że zmiana na stanowisku Prezesa PAA jest związana z wdrażaniem Programu polskiej energetyki jądrowej.

Jak podaje Ministerstwo Energii, dr. Młynarkiewicz jest radcą prawnym, dyplomantem International School of Nuclear Law, programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytet w Montpellier. Posiada on stopień naukowy doktora nauk prawnych, poświęcając rozprawę doktorską instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Sekretarz Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association. Dr. Młynarkiewicz posiada istotne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i realizacji postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo oraz z Aarhus. Jest on także autorem licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa energetyki jądrowej, prawa oraz postępowania administracyjnego.

Czytaj też:
58 reaktorów atomowych może mieć wady konstrukcyjne. Producent ostrzega

Źródło: Ministerstwo Energii