TSUE nakłada karę na Polskę. 500 tys. euro dziennie za kopalnię Turów

TSUE nakłada karę na Polskę. 500 tys. euro dziennie za kopalnię Turów

Kopalnia w Turowie
Kopalnia w Turowie Źródło:Shutterstock / Peteri
Polska jednak musi zapłacić Komisji Europejskiej kary za kopalnię Turów. TSUE nałożył karę w wysokości 500 tys. euro dziennie.

Polska będzie musiała zapłacić 500 tys. euro za każdy dzień działania kopalni Turów, zadecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To reakcja na fakt, że polski rząd zdecydował się nie zastosować się do pierwszego postanowienia.

„Tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r”. – czytamy w komunikacie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Szereg naruszeń

TSUE powołuje się na fakt, że koncesja na wydobycie węgla brunatnego z kopalni odkrywkowej w Turowie, nie mogła zostać ponownie przedłużona automatycznie. Operator powinien przeprowadzić nową ocenę oddziaływania na środowisko, czego nie zrobiono.

„W dniu 24 października 2019 r. operator złożył wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania tej koncesjo o sześć lat. W dniu 21 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów do 2044 r. [...] Decyzją z dnia 20 marca 2020 r. polski minister klimatu udzielił koncesji na wydobycie do 2026 roku”. – czytamy w komunikacie.

Zdaniem Czechów Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej, co było powodem wniesienia 26 lutego skargi do TSUE. 21 maja wniosek został uwzględniony do czasu wydania wyroku. Jako że Polska nie zastosowała się do obowiązku wstrzymania wydobycia, strona czeska zwróciła się 7 czerwca o zasądzenie od Polski na rzecz UE 5 milionów euro za każdy dzień działania kopalni. Polska niezwłocznie zwróciła się o uchylenie postępowania.

Wniosek Polski odrzucony

20 września wniosek Polski został odrzucony. Wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta zobowiązała rząd w Warszawie do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej 500 tys. euro za każdy dzień od dnia doręczenia dzisiejszego postanowienia do momentu, aż kopalnia w Turowie nie przestanie wydobywać węgla.

Czytaj też:
Kopalnia Turów. Miała przestać działać, a pracuje. I tak już od stu dni