Sieci elektroenergetyczne przejdą gruntowne zmiany. To odpowiedź na rosnące znaczenie OZE

Sieci elektroenergetyczne przejdą gruntowne zmiany. To odpowiedź na rosnące znaczenie OZE

Kiedy ceny za prąd rosną, czas na oszczędności. Wymiana żarówek na energooszczędne to nie wszystko!
Kiedy ceny za prąd rosną, czas na oszczędności. Wymiana żarówek na energooszczędne to nie wszystko! Źródło:Pexels / Anete Lusina
Rosnąca liczba OZE, wzrastające potrzeby odbiorców i zapewnienie możliwości rozwoju sektora eMobility – to wybrane wyzwania, jakie stawia przed sieciami dystrybucyjnymi transformacja energetyczna.

W trakcie 39. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 9. OZE POWER rozmawiano m.in. o wymaganiach nowoczesnych systemów dystrybucyjnych. Eksperci zwracali uwagę na specyfikę terenów wielkomiejskich i kwestie, z którymi sieci będą się musiały zmierzyć w najbliższym czasie.

Rozwój sieci jednym z priorytetów energetyki krajowej

Na transformację sektora energii składają się liczne wielowymiarowe działania, które mają kluczowy wpływ na przyszłość Polski i jej miejsce w nowoczesnej Europie. Szczególne znaczenie dla dokonujących się przemian będą mieć w najbliższej przyszłości efektywne, inteligentne i elastyczne sieci dystrybucyjne. Inwestycje w ten obszar z pewnością pomogą zagwarantować odbiorcom stabilne i nieprzerwane dostawy energii. Wesprą także przystosowanie sieci do pracy dwukierunkowej. Zapewnią również źródłom wytwarzania efektywne funkcjonowanie – szczególnie w świetle coraz popularniejszych rozwiązań OZE i energetyki rozproszonej.

Doświadczeniem w tym obszarze podzielił się Stoen Operator podczas trwającej w dniach 18-19 kwietnia 39. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 9. OZE POWER. Spółka jako jedyny operator systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce prowadzi działalność wyłącznie na terenie miejskim i dostarcza energię elektryczną do ponad 1,1 mln odbiorców w stolicy. W związku z rosnącymi potrzebami klientów Stoen Operator od wielu lat modernizuje swoją infrastrukturę sieciową, a na 2024 rok zaplanował budżet inwestycyjny na rekordowym poziomie około 650 milionów zł.

Specyfika naszej działalności ma duże znaczenie w perspektywie inwestycji i realizacji założeń Karty Efektywnej Transformacji (KET). Gdy mamy do czynienia z obszarem silnie zurbanizowanym, ze skupioną infrastrukturą i często skomplikowanymi kwestiami praw do terenów, mierzymy się z różnymi wyzwaniami. Skutkują one indywidualnym sposobem wypełniania celów stawianych przez ten ważny strategicznie dokument – zauważył podczas konferencji Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

OZE potrzebuje elastycznego systemu

Potrzeba ciągłej modernizacji i rozwoju sieci wynika też z rosnącej liczby rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Przykładem są doświadczenia warszawskiego OSD. W ubiegłym roku, mimo nieznacznego spadku dynamiki przyłączeń w skali kraju, na terenie aglomeracji warszawskiej o 13 proc. w stosunku do 2022 roku wzrosła liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych. Rozwija się także sieć magazynów energii. To ważny trend w kontekście zwiększania elastyczności sieci.

Podczas debaty w trakcie konferencji uczestnicy poruszyli także istotny wątek gotowości infrastruktury na rozwój obszaru elektromobilności.

Panuje powszechna opinia, że brak wystarczającej dostępności mocy do ładowania „elektryków” na parkingach, w biurach i w domach stanowi obecnie jedną z największych barier rozwoju eMobility. Jednak problem jest o wiele bardziej złożony. Z jednej strony odbiorca oczekuje stałej dostępności maksymalnej mocy sieci, pomimo że w pełni jej nie wykorzystuje. Z drugiej, Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest zobowiązany taką moc zabezpieczyć. Zatem już na etapie planowania sieci musimy oszacować potrzebną dla danej lokalizacji moc. W tym celu estymujemy liczbę potencjalnych odbiorców czy analizujemy, jak dane części miasta będą się rozwijać. Co szczególnie ważne współpracujemy przy tego typu analizach z miastem stołecznym Warszawą – zauważył Leszek Bitner.

Równomierność regulacji popytu i podaży energii elektrycznej może w przyszłości pozwolić na zabezpieczenie jej stałych dostaw. Efektywnemu bilansowaniu sieci mogą pomóc odpowiednie systemy zarządzania mocą i sterowanie poborem energii ładowania elektryków.

Czytaj też:
Chińskie MG przejmuje jednego z najważniejszych projektantów aut. Bugatti Veyron to jego dzieło
Czytaj też:
Dla tych firm przełom ma nastąpić w czerwcu. Oto 7 gigantów