Rząd przyjął projekt nowego Prawa Zamówień Publicznych. Celem wzrost ilości firm przystępujących do przetargów

Rząd przyjął projekt nowego Prawa Zamówień Publicznych. Celem wzrost ilości firm przystępujących do przetargów

23 km autostrady w Polsce
23 km autostrady w Polsce Źródło: Fotolia / hcast
Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowego Prawa Zamówień Publicznych, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

„Rząd przyjął projekt nowego #PZP. Jego cele to: wzrost liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych i wzrost innowacyjności naszej gospodarki” – napisał resort na swoim profilu na Twitterze.

twitter

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz tłumaczyła wcześniej, że MPiT zdecydował się na przygotowanie nowej ustawy, ponieważ dotychczas obowiązujące PZP z 2004 r. nowelizowano już kilkadziesiąt razy, przez co stało się ono mało czytelne.

Wiceminister Marek Niedużak informował, że głównym celem nowej ustawy jest zwiększenie efektywności systemu zamówień, a co się z tym wiąże - wzrost konkurencyjności i atrakcyjności rynku zamówień publicznych.

Główne problemy, które ma rozwiązać nowe Prawo zamówień publicznych, to:

  • nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych
  • niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43 proc. postępowań złożona została tylko jedna oferta)
  • brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy
  • brak powiązania wydatków na zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa, m.in. wzrostu innowacyjności
  • wybieranie rozwiązań najtańszych, zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie
  • koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi,
  • ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych
  • nieefektywny system kontroli zamówień publicznych

Nowa zasada zamówień publicznych

Projekt wprowadza nową zasadę zamówień publicznych - zasadę efektywności, rozumianą jako uzyskanie jak najlepszego stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. Ma to zapewnić obniżenie kosztów nie poprzez poszukiwanie jak najniższej ceny, ale sprawnie prowadzoną procedurę wykorzystującą wszystkie dostępne w ustawie narzędzia.

Jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach.

Jak zapowiadał resort, projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających. Urząd będzie pomagał przedsiębiorcom oraz zamawiającym. W tym celu będzie tam działać m.in. specjalna infolinia. Prezes Urzędu będzie również publikował postanowienia umowne sprzeczne z zasadami wskazanymi w PZP oraz wyjaśniał wątpliwości interpretacyjne np. u organów kontroli.

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także