Umowa między Portem Gdynia a CPK podpisana. Chodzi m.in. o budowę „Drogi Czerwonej”

Umowa między Portem Gdynia a CPK podpisana. Chodzi m.in. o budowę „Drogi Czerwonej”

Port Gdynia
Port Gdynia Źródło: Shutterstock / Curioso.Photography
Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał ze spółką Centralny Port Komunikacyjny (CPK) porozumienie o współpracy w sprawie planowania, przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektu tzw. Drogi Czerwonej, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Przygotowanie strategicznej inwestycji portu gdyńskiego - Portu Zewnętrznego odbywa się w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

– Budowa nowej infrastruktury ma istotne znaczenie dla konkurencyjności każdego portu, a zastosowanie modelu PPP stworzy możliwość optymalizacji wydatków publicznych. Kluczową kwestią dla projektu Portu Zewnętrznego jest zapewnienie koniecznej infrastruktury dostępowej, zarówno od strony lądu, jak i morza – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Połączenie dwóch hubów

Podpisał on list w sprawie kontynuacji przygotowywania projektu budowy gdyńskiego Portu Zewnętrznego w formule PPP. Firmy, uczestniczące w tym przedsięwzięciu miałyby partycypować w kosztach inwestycji, w zamian za prawo do prowadzenia działalności związanej z przeładunkiem towarów.

Port Gdynia pełni funkcję punktu węzłowego międzynarodowej sieci bazowej TEN-T. Znajduje się na wejściu korytarza Bałtyk-Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia-Karlskrona. Jego strategiczną inwestycją jest port zewnętrzny, którego budowa stała się koniecznością m.in. ze względu na prognozy dot. popytu na przeładunki kontenerowe zakładające ich wzrost w polskich portach morskich do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku.

Jednym z najistotniejszych planowanych przedsięwzięć jest budowa falochronów dla Portu Gdynia, która ma umożliwić wejście do portu statków o większym tonażu i ma być skoordynowana z powstaniem dodatkowego toru podejściowego do portu wojennego. Falochrony mają stać się także osłoną dla obecnie funkcjonującego wejścia do portu – ułatwią ruch statków handlowych przy Porcie Zewnętrznym, promów oraz statków wycieczkowych wchodzących do Portu Gdynia.

Zwiększenie możliwości przeładunkowych portu

Z kolei Droga Czerwona, której planowanie i budowa ma się odbywać we współpracy z CPK, ma zapewnić bezpośrednie połączenie sieci dróg krajowych przez drogę ekspresową S6 z Portem Gdynia. Dwujezdniowa trasa ma prowadzić od portu do skrzyżowania ulicy Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja ma zwiększyć dostępność portu od strony lądu, a tym samym jego możliwości przeładunkowe.

Szacowany łączny koszt budowy Drogi Czerwonej to ponad 1,5 mld zł. Jej realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad planowana jest na lata 2020-2028.

Środki na prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej zostały zarezerwowane w Programie Wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma on zapewnić finansowanie w kolejnych latach dla inwestycji w nowe lotnisko przesiadkowe, nowe linie kolejowe w różnych regionach kraju i tak zwane inwestycje komplementarne. Program Wieloletni CPK znajduje się obecnie na ostatnim etapie uzgodnień na poziomie rządowym.

Istotne znaczenie dla trójmiejskich portów mają też planowane inwestycje kolejowe CPK na Pomorzu, w szczególności budowa nowej linii kolejowej CPK–Płock–Grudziądz–Gdańsk i modernizacja istniejących linii kolejowych przez Trójmiasto do Słupska. Dzięki tym inwestycjom czas przejazdu z Gdyni do Warszawy ma wynieść 2 godziny 25 minut, a do CPK ma być o 15 minut krótszy, podano.

Czytaj też:
Horała: Sprzeciw wobec CPK to jasne postawienie się pana Trzaskowskiego przeciwko polskiej racji stanu

Źródło: ISBnews