Susza. Nie będzie koszenia traw przy drogach

Susza. Nie będzie koszenia traw przy drogach

Polska droga
Polska droga Źródło: GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła zareagować na zmieniające się warunki pogodowe. Wdrożyła specjalne postępowanie w sprawie utrzymania dróg krajowych w kontekście suszy. Czyli nie będzie koszenia.

Koszenie przy drodze

Jednym z elementów bieżącego utrzymania dróg krajowych jest prowadzenie regularnego koszenia pasa drogowego. Zapewniając to bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne działanie odwodnienia. W ostatnim czasie doświadczamy w Polsce długich okresów bez opadów atmosferycznych, co sprzyja suszy. Przeciwdziałając temu niekorzystnemu zjawisku, GDDKiA podjęła działania w ramach akcji „Stop suszy przy drogach”. Polegać będzie ona w dużym uproszczeniu na ograniczeniu powierzchni koszenia pasów zieleni przy drogach krajowych.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Wyłączone z tego postępowania zostaną miejsca związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i efektywnym działaniem systemu odwodnienia. Wybujała roślinność nie będzie ograniczać widoczności ani przesłaniać znaków drogowych. Z kolei system odwodnienia zapewni sprawne odprowadzenie wody z jezdni, bo od tych aspektów bezpośrednio zależy bezpieczeństwo na drodze.

Wizualnie inaczej, ale czasami tak trzeba

GDDKiA sygnalizuje użytkownikom dróg krajowych, że ostateczny, wizualny efekt działań utrzymaniowych będzie różnił się od dotychczasowego. W miejsce do tej pory wykoszonych obszarów pasa drogowego będą występowały obszary o charakterze kwietnych łąk.

Świadomie w trosce o wodę

„Działania te będą wynikać nie z zaniedbania czy oszczędności, lecz będą wynikiem świadomego, celowego działania drogowców. Dzięki temu przyczynimy się do minimalizowania skutków suszy poprzez umożliwienie retencji wody, poprawę utrzymania wilgotności w glebie, obniżenie temperatury powierzchni ziemi oraz zwiększenie powierzchni pochłaniającej dwutlenek węgla” – pisze dyrekcja.

Elastycznie i adekwatnie do warunków

Planowane działanie o ograniczeniu koszenia będzie podejmowane w sytuacji pogarszania się warunków hydrologiczno-meteorologicznych. Obecnie wobec występowania dobrych warunków, nie było potrzeby ograniczania prac w zakresie koszenia. „Natomiast w przypadku wystąpienia niekorzystnej sytuacji zostaną podjęte decyzje o wprowadzeniu ograniczeń w celu minimalizowania skutków suszy” – informuje GDDKiA.

Czytaj też:
Ile kosztują wypadki drogowe?
Czytaj też:
GDDKiA ogłosi w tym roku przetargi na 350 km nowych dróg