Kiedy prawo jazdy będzie można schować do szuflady? Uwaga kierowcy, jeszcze nie dziś

Kiedy prawo jazdy będzie można schować do szuflady? Uwaga kierowcy, jeszcze nie dziś

Prawo jazdy, zdjęcie ilustracyjne
Prawo jazdy, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. jeffrysmif
Kierowcy, którzy usłyszeli, że prawa jazdy – podobnie jak dowodu rejestracyjnego – nie trzeba już wozić przy sobie, muszą się jeszcze chwilę wstrzymać. Prezydent podpisał zmiany w kodeksie drogowym, ale zmiany nie wchodzą w życie od razu.

Prezydent podpisał 27 sierpnia 2020 roku ustawę z 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. To pakiet zwany „deregulacyjnym”. Prawa jazdy nie trzeba będzie wozić ze sobą, bo dane znajdą się w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zmian jest dużo więcej, wszystkie są korzystne dla kierowców.

Co zmienia nowe prawo?

Ustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień i zarazem zmniejszenie kosztów ponoszonych przez właścicieli pojazdów oraz zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów, dostosowanie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań powierzonych organom jednostek samorządu terytorialnego.

W szczegółach wygląda to tak, że ustawa:

  • Zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego.

  • Umożliwia rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.
  • Wprowadza możliwość czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.
  • Zgodnie z ustawą możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada polskie tablice rejestracyjne.
  • Zniesiony będzie obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.
  • Wprowadza możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego (auto rejestruje dealer).

Od kiedy prawo jazdy do szuflady?

Podpisane przez prezydenta prawo wchodzi w życie nominalnie po 3 miesiącach, ale nie wszystkie przepisy jednocześnie, niektóre później. I tak:

  • Możliwość rejestrowania nowego pojazdu przez dealera w imieniu nabywcy wejdzie w życie po 9 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy.
  • Koniec wydawania kart pojazdu i nalepek kontrolnych nastąpi po 24 miesiącach od ogłoszenia nowych przepisów.
  • O zwolnieniu z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, wycofania z ruchu samochodu osobowego i możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego po zakupie pojazdu zarejestrowanego wcześniej w kraju zdecyduje komunikat odpowiedniego ministra. Będziemy o tym informować.

Kierowcy, uważajcie, prawo jazdy wciąż trzeba przy sobie mieć. Do odwołania, o którym poinformujemy. Mandat za brak dokumentu wciąż wynosi 50 zł.

Czytaj też:
Właściciele wraków nie unikną kary. Policja dostanie nowe uprawnienia

Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także